• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

plakat A4 promocja 20231

Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Leonardo da Vinci

    W dniach 7-14 listopada 2010r. grupa ośmiu nauczycieli z Technikum Elektryczno-Energetycznego pojechała na szkolenie do Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci. Celem tego wyjazdu było zapoznanie naszych nauczycieli z dualnym systemem kształcenia zawodowego w Niemczech.
    W ramach kilkunastu godzin szkoleń odbyły się wizyty m.in. w Wydziale Edukacji, Centrum Kształcenia Zawodowego, Technikum Elektrycznym, elektrociepłowni Stadtwerke w Lipsku, niemieckiej uczelni - Hochschule fűr Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) oraz zwiedzanie elektrowni węgla brunatnego w Lippendorf. Szkolenia te zapoznały naszych nauczycieli jak kształci się wykwalifikowanych pracowników w niemieckim systemie nauczania.
Czytaj więcej: Szkolenie dla nauczycieli w...

Regulamin projektu ZAWODOWE HORYZONTY 5

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE„ZAWODOWE HORYZONTY 5 ”REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓWZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Beneficjent: Zespół Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.

I. Postanowienia ogólne

 1. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
 2. Program jest realizowany w okresie od września 2013 roku do czerwca 20114 roku i obejmuje 30 spotkań szkoleniowych (2-godzinnych), w tym 12- w r. 2013 i 18- w r. 2014. Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
 3. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie Technikum Elektryczno – Energetycznego w Bydgoszczy.
 4. Projekt obejmuje 3 moduły zajęć: wyrównawczych, językowych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 5. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje: zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka polskiego oraz z przedmiotów zawodowych.
 6. Uczniowie mają prawo do udziału w dwóch formach z proponowanych rodzajów zajęć wyrównawczych i dodatkowych równocześnie oraz w trzeciej formie dla klas 4 (zdobycie uprawnień zawodowych SEP)
 7. Beneficjentom udostępnione zostają bezpłatnie materiały edukacyjne (słowniki, zbiory zadań, materiały papiernicze, podręczniki do nauki języka niemieckiego, języka angielskiego, elementów z pracowni zawodowych oraz programy informatyczne).
 8. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach i salach dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 12 w Bydgoszczy.
 9. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Czytaj więcej: Regulamin projektu ZAWODOWE...

Cele programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vincijest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej"Uczenie się przez całe życie".
W ramach tego programu realizujemy projekt :„Staże zawodowe dla przyszłych techników-elektrykówoparte na standardach europejskich”
I. Ogólne cele programu:
 • promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
 • promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
 • wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
 • kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauki języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.
Czytaj więcej: Cele programu Leonardo da...

 images

 

 

670 latbyd

el12