• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

Program Leonardo da Vincijest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej"Uczenie się przez całe życie".
W ramach tego programu realizujemy projekt :„Staże zawodowe dla przyszłych techników-elektrykówoparte na standardach europejskich”
I. Ogólne cele programu:
 • promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
 • promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
 • wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
 • kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauki języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.
II. Korzyści dla naszej szkoły i jej uczniów:

 • Zagraniczna praktyka uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego z Bydgoszczy podnosi kwalifikacje zawodowe i językowe uczniów, promuje szkołę i motywuje uczniów do nauki zawodu technik-elektryk, ma pozytywny wpływ na rozwój regionu, zwłaszcza lokalny rynek pracy, zwiększa szanse na zatrudnienie nie tylko w regionie czy Polsce, ale również w kraju partnera lub nawet innych krajach Unii Europejskiej.
 • Uczniowie podnoszą kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza z zakresu podstaw elektrotechniki, przekazu prądu, naprawy urządzeń elektrycznych, nowoczesnych metod pomiaru elektrycznego, typów sieci elektrycznych, alternatywnych źródeł energii oraz poznają strukturę funkcjonowania firm i zakładów branży elektrycznej pod względem ich działania, rozwoju oraz jakości i bezpieczeństwa pracy.
 • Na zakończenie praktyk kwalifikacje nabyte przez uczestników są potwierdzone odpowiednimi certyfikatami (Europass – Mobility).
 • Podczas wyjazdu beneficjenci rozwijają umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim, zwłaszcza w zakresie słownictwa branżowego oraz spotykają się i nawiązują kontakty z młodzieżą z różnych krajów Unii Europejskiej, np. Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii i Grecji, a przede wszystkim z miejscową młodzieżą niemiecką.
 • Praktyki w Niemczech koordynuje firma Vitalis GmbH.  Wybór ten nie jest przypadkowy. Niemcy to nasz kraj sąsiadujący, z którym warto nawiązywać kontakty i współpracę, a firma Vitalis ma doświadczenie w organizowaniu staży zagranicznych, gdyż współpracuje z firmami w regionie i centrami praktycznymi, gdzie uczniowie będą odbywać praktykę, a jej przedstawiciele służą  pomocą i radą.

III. Kryteria wyboru kandydatów:
 • a) wysoka średnia ocen,
 • b) wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych,
 • c) dobre zachowanie,
 • d) aktywne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w ramach EFS,
 • e) opinia wychowawcy,
 • f) opinia komisji rekrutacyjnej.

Koordynator projektu: Kamila Erdmańska
Bydgoszcz, 2009/2010

 images

 

 

670 latbyd

el12