• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

Elektromechanik

ELEKTROMECHANIK

 Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • określanie stanu technicznego, wykonywanie czynności konserwacyjnych, lokalizowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi oraz artykułów gospodarstwa domowego,

Z uwagi na szeroki zakres prac, które może wykonywać elektromechanik oraz powszechność użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych jest to zawód poszukiwany na rynku pracy.

W zawodzie elektromechanika potrzebna jest sprawność manualna, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, dobra pamięć, uzdolnienia techniczne, dokładność, cierpliwość, wytrwałość, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętność efektywnego komunikowania się. Ważna jest gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętność samokształcenia ze względu na dynamicznie rozwijające się technologie w branży elektryczno-elektronicznej.

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ELEKTRYKÓW I ELEKTROMECHANIKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA: 

 • ENEA SA
 • BMT Klimatyzacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Dresdener Kuhlanlagenbau DKA-POLSKA oddział Bydgoszcz
 • FAMOR - Zakład Urządzeń Okrętowych w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A. w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjne E. Jankowiak, W. Tomczak S.J. w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”JUREX” w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych "ENERGOBUD"
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ELMONTAŻ"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy

 Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

Elektryk

ELEKTRYK

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadzące własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk (po potwierdzeniu kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego w LO lub średniego branżowego w Branżowej Szkole II stopnia.

ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ELEKTRYKÓW I ELEKTROMECHANIKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA: 

 • ENEA SA
 • BMT Klimatyzacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Dresdener Kuhlanlagenbau DKA-POLSKA oddział Bydgoszcz
 • FAMOR - Zakład Urządzeń Okrętowych w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A. w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjne E. Jankowiak, W. Tomczak S.J. w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”JUREX” w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych "ENERGOBUD"
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ELMONTAŻ"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

 images

 

 

670 latbyd

el12