• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

eTwinning 2012

Program eTwinning pozwala na europejską współpracę szkół oparciu o media elektroniczne. Uczestniczą w nim 32 kraje europejskie, a poza tym Chorwacja, Turcja, Macedonia, Islandia i Norwegia.

W ramach programu realizowane są projekty międzynarodowe. W każdym projekcie eTwinning do komunikacji ze szkołą partnerską wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne i języki obce, głównie język angielski. To sprawia, że uczniowie chętnie i szybko uczą się języków oraz doskonalą umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Poprzez zabawę zdobywają na lekcjach wiedzę z danego przedmiotu, ale także z innych pokrewnych, ponieważ realizacja projektów eTwinning sprzyja też praktycznej integracji międzyprzedmiotowej.

Ostatnie dwa miesiące bieżącego roku szkolnego to czas realizacji pierwszego projektu eTwinning w naszej szkole. Uczniowie klasy II b rozpoczęli współpracę ze szkołą w Bańskiej Bystrzycy. Efektem końcowym projektu będzie przyrządzenie przez Polaków typowego dnia słowackiego na podstawie przepisu podanego przez kolegów z Bańskiej Bystrzycy. Natomiast Słowacy wcielą się w rolę kucharzy przygotowujących danie kuchni polskiej. Realizując projekt, uczniowie wymienią się podstawowymi informacjami o sobie, swoich szkołach i mieście, a ponadto wzbogacą słownictwo związane z kuchnią – nazwami produktów, czynnościami związanymi z gotowaniem.

Więcej informacji o programie eTwinning i projektach innych szkół można znaleźć na stronie www.etwinning.pl i www.etwinning.net

 

Kolejny projekt eTwinning

 

Kolejny projekt eTwinning jest realizowany przez uczniów naszej szkoły. Najbliższe miesiące uczniowie klas gimnazjalnych chcący rozwinąć swoje talenty dziennikarskie i językowe spędzą tworząc gazetkę – „Teen magazine”. W  tym  czasie  poznają  swoich  kolegów  i  koleżanki  z   Francji,  Turcji  i Rumunii, którzy również w swoich szkołach opracują teksty i stworzą oryginalne czasopismo. Będą mieli szanse porozmawiania i korespondowania z rówieśnikami dzięki narzędziom Twinspace.  Efektem końcowym będzie przesłanie oryginalnych gazetek do wszystkich szkół realizujących projekt. W pracy naszych uczniów będą wspierać p. E. Lewicka, p. Katarzyna Strehlke, a o stronę graficzną czasopisma zadba p. W. Lewicki.

Czekamy na efekty pracy nastolatków.

 images

 

 

670 latbyd

el12