• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW, WYCIECZEK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12

PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW, WYCIECZEK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12
W RAMACH PROJEKTU AKCJA KWALIFIKACJA W LATACH 2017 - 2018

  II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

  1. Elektrotechnika bez tajemnic - (klasy I)  
  2. Język angielski zawodowy (klasy II i III)
  3. Projektowanie, wykonywanie i badanie instalacji elektrycznych w zakresie kwalifikacji E.07 i E.24.
  4. Podwyższenie kompetencji w kwalifikacji E.07
  5. Kurs "Uprawnienia elektryczne do 1kV" (klasy IV)      
Czytaj więcej: PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW,...

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja - kwalifikacja”

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Akcja - kwalifikacja”

w

Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

 

  1. Postanowienia ogólne
  2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji
    i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja - kwalifikacja”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
  3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
  4. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów Szkół zawodowych z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
  5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.2017 r. – 30.09.2018 r.
  6. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice:
    1. Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji
  7. Wybór uczestników/uczestniczek projektu
  8. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
  9. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej: www.zselek.pl
    w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.
  10. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół nr 12
    1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
    2. Szkolenia i kursy dla uczniów.
    3. Staże dla uczniów.
    4. Wycieczki zawodowe.
Czytaj więcej: REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW...

Norma PRO

Partnerzy:

pesa_logo
pse_polnoc
margott
energomiar
tf_kable
kpec_logo
wzl-now
megazec
akademia-el12
megapol
famor
elmontaz_bg_logo_czerwone
atelbud_logo4
pge_giek_zec_bydgoszcz_pion_rgb
logo_operator
logo_jurex
logo_dka_pl
Norma_PRO
logo_bmt_corel

 images

 

 

el12

670 latbyd

novatica pion k