• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

SEP regulamin zajęć

Regulamin zajęć

1. Celem kursu jest przygotowanie uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych.
2. Kurs jest prowadzony przez Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
3. Uczestnikami kursu są uczniowie IV klas technikum – klasy IV Ta i IV Tb.
4. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach – osobno dla każdej klasy.
5. Kurs składa się z 72 godzin, po 36 godzin dla każdej klasy, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin praktycznych.
6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Uzasadnienie nieobecności należy przedstawić prowadzącemu zajęcia.

 

Czytaj więcej: SEP regulamin zajęć

Regulamin projektu ZAWODOWE HORYZONTY 5

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE„ZAWODOWE HORYZONTY 5 ”REALIZOWANYM PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓWZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Beneficjent: Zespół Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.

I. Postanowienia ogólne

 1. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
 2. Program jest realizowany w okresie od września 2013 roku do czerwca 20114 roku i obejmuje 30 spotkań szkoleniowych (2-godzinnych), w tym 12- w r. 2013 i 18- w r. 2014. Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
 3. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie Technikum Elektryczno – Energetycznego w Bydgoszczy.
 4. Projekt obejmuje 3 moduły zajęć: wyrównawczych, językowych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 5. Zakres merytoryczny zajęć obejmuje: zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka polskiego oraz z przedmiotów zawodowych.
 6. Uczniowie mają prawo do udziału w dwóch formach z proponowanych rodzajów zajęć wyrównawczych i dodatkowych równocześnie oraz w trzeciej formie dla klas 4 (zdobycie uprawnień zawodowych SEP)
 7. Beneficjentom udostępnione zostają bezpłatnie materiały edukacyjne (słowniki, zbiory zadań, materiały papiernicze, podręczniki do nauki języka niemieckiego, języka angielskiego, elementów z pracowni zawodowych oraz programy informatyczne).
 8. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach i salach dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 12 w Bydgoszczy.
 9. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Czytaj więcej: Regulamin projektu ZAWODOWE...

 images

 

 

670 latbyd

el12