• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

Technik elektryk

 TECHNIK ELEKTRYK klasa pod patronatem Politechniki Bydgoskiej oraz Tele-Foniki Kable Bydgoszcz S.A. :

1. Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 • Dodatkowe zajęcia w pracowniach uczelni Politechniki Bydgoskiej?
 • Gwarancję praktyk i zatrudnienia w firmie Tele-Fonica Kable w Bydgoszcz S.A ?

 

Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.

Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność.

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA ELEKTRYKA wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

2.  ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ELEKTRYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA: 

 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy
 • ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy
 • ELTEKO s.c. - Bydgoszcz
 • FAMOR S.A. w Bydgoszczy
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • EL-DAR - Przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne - Bydgoszcz
 • P.W. "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • P.W. ”JUREX” w Bydgoszczy
 • P.P.U. „ELMONTAŻ BG"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • MONDI - Świecie
 • PROMAR Bydgoszcz
 • Elwind Bydgoszcz
 • Pobud Bydgoszcz
 • TRYB-DŹWIG Bydgoszcz
 • PANDA Bydgoszcz
 • ZISCO INSTALACJE - Rafał Trębacz Pruszcz Pomorski
 • "Grupa Kaczmarek" - Bydgoszcz
 • PUEiT s.c. - Koronowo
 • AMG ELEKTRO - Chełmno
 • Instalacje elektryczne - Żabczyński Dariusz - Bydgoszcz
 • Elektrofal Falkiewicz - Pruszcz Pomorski

      

3. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

4. EWENTUALNA KONTYNUACJA  NAUKI W ZAWODZIE ELEKTRYK.

 • UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY W BYDGOSZCZY,
 • POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
 • POLITECHNIKA GDAŃSKA
 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA i inne.

 images

 

 

670 latbyd

el12