• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKA”

Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKA”

 

MIEJSCE  Zespół Szkół nr 12, gabinet psychologa, II piętro 
 TERMIN  środa 14.00 – 16.00
 DORADCA ZAWODOWY  Anna Wojciak – Olchowy
 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PUNKTU   Uczniowie, rodzice, nauczyciele

 

Co to jest SPInKA?

SPInKa to miejsce, w którym można skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego i zbadać swój potencjał zawodowy, przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej i dalszej edukacji (np. studia), zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami i barierami, które mogą utrudniać realizację planów, otrzymać informacje związane m. in. z ofertą edukacyjną, wymaganiami pracodawców, trendami na rynku pracy.

SPInKa jest wyposażona w materiały informacyjne (np. fachowe książki i poradniki, informatory, ulotki, filmy dotyczące np. rozmowy kwalifikacyjnej i szukania pracy), narzędzia do badania predyspozycji zawodowych (karty samooceny, testy, kwestionariusze, programy komputerowe, np. „Test predyspozycji zawodowych”), scenariusze zajęć i materiały do pracy z uczniami dla nauczycieli.

Oferta „SPInKI”

- indywidualne konsultacje i rozmowy doradcze dla uczniów,

- diagnozowanie potencjału zawodowego uczniów,

- prowadzenie ogólnodostępnych dyżurów informacyjnych dla uczniów, rodziców i kandydatów do szkoły,

- konsultacje dla rodziców,

- tworzenie warunków do samodzielnej pracy uczniów w SPiNKach,

- przygotowywanie i gromadzenie materiałów i narzędzi doradczych,

- udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery prowadzony jest w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 images

 

 

670 latbyd

el12