• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Staże uczniowskie - zapraszamy do zapisów

Akcja – kwalifikacja 2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych na terenie Miasta Bydgoszczy”
Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy
STAŻE UCZNIOWSKIE
Zapraszamy do zapisów na staże w ramach projektu " Akcja – kwalifikacja 2.0 "

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże organizowane będą w okresie wakacji letnich (lipiec/sierpień).

Za uczestnictwo w stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 3.008 zł.
Koordynator projektu - pan Robert Krajnik

1. Regulamin stażu

2. Deklaracja - staż uczniowski

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Oświadczenie Dane osobowe

Czytaj więcej: Staże uczniowskie -...

NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzisiaj staż, jutro praca”

 NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Dzisiaj staż, jutro praca”

Zapraszamy do zapisów na staże w ramach projektu "Dzisiaj staż, jutro praca"

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże organizowane będą w okresie wakacji letnich (prawdopodobnie lipiec).

Za uczestnictwo w stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:

- technik elektryk

- technik energetyk

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

Wybór uczestników/uczestniczek projektu:

Kryteria formalne:

Uczestnik/uczestniczka:

  • jest uczniem Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy
  • nie brał udziału w projekcie w poprzednich latach
  • w chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 17 lat

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu w terminie do 05.05.2023 r.

 

W załączniki formularz oraz regulamin.

Koordynator projektu: Robert Krajnik

Lista osób zakwalifikowanych do programu „Dziś staż jutro praca”

Zakwalifikowano 14 uczniów do stażu w ramach projektu "Dziś staż, jutro praca"

Lista osób zakwalifikowanych do programu w 2021

 

Przypomnijmy najważniejsze informacje o projekcie:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1568 uczennic i uczniów oraz 20 opiekunów staży i praktyk.

Czytaj więcej: Lista osób zakwalifikowanych...

Zapraszamy do zapisów na staże w ramach projektu "Dzisiaj staż, jutro praca"

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin, przewidywany termin 5-30 lipiec z zastrzeżeniem - może ulec zmianie).

Staże organizowane będą w okresie wakacji letnich. Realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów.

Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.(Wysokość stypendium może zostać podniesiona w przypadku uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego.)

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:

technik elektryk (4 uczniów),

technik energetyk (3 uczniów),

technik chłodnictwa i klimatyzacji (3 uczniów).

Czytaj więcej: Zapraszamy do zapisów na...

PALNIKIEM I GRADOWNIKIEM …


erasmus mW ósmym dniu stażu 28. 01. 2019 r. w czasie zajęć praktycznych chłodnicy – wprawiali się w spawaniu, kielichowaniu i gradowaniu przewodów w instalacji chłodniczej.

Po wyborze lokalizacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzatora split należy przystąpić do wyboru optymalnej trasy instalacji chłodniczej. Jej wykonanie oraz prawidłowe uruchomienie systemu gwarantuje prawidłową pracę urządzenia.

Czytaj więcej: PALNIKIEM I GRADOWNIKIEM …

 images

 

 

670 latbyd

el12