• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy

 

Wstęp do deklaracji:

Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 
http://www.zselek.pl

Data publikacji strony internetowej:

2014-06-12

Data ostatniej aktualizacji:

2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
 3. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł opublikowane, zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

2020-09-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Waldemar Lewicki,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefon: (52) 373 88 78

Procedura wnioskowo-skargowa:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Stawowej 41, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
  Dla nauczycieli i uczniów dostępne jest wejście od strony dziedzińca (w łączniku budynku z salą gimnastyczną).
  Dodatkowo są wejścia: boczne przy drugiej klatce schodowej oraz w sali gimnastycznej, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajdują się korytarze. Na ich początku i w części końcowej znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na terenie szkoły jest możliwość parkowania samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 images

 

 

670 latbyd

el12