• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakat A4 promocja 20231

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik chłodnictwa i klimatyzacji (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

Nauka w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z wymienionych poniżej kwalifikacji, a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu – TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

ELE.03 Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

ELE.04 Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 

1. CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania i uruchamiania instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• oceniania stanu technicznego instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• naprawy oraz modernizacji instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• organizowania prac związanych z  montażem i eksploatacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

2. Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą w zakresie kształcenia techników chłodnictwa i klimatyzacji, możliwość zdobycia zatrudnienia:• BMT Klimatyzacja sp. z o.o. Bydgoszcz,
• DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Bydgoszcz,
• DKA Polska sp. z o.o. Bydgoszcz
• Ekoklimax Projekt sp.j. Bydgoszcz
• GreKa sp. z o.o. Bydgoszcz,
• KlimatSolec sp. z o.o. Solec Kujawski
• Metalko sp. z o.o. Bydgoszcz
• Promont Bujak sp. z o.o. Bydgoszcz
• Roszak Chłodnictwo Klimatyzacja sp. z o.o. Solec Kujawski
• Trepka sp. z o.o. Osielsko
3. Kontynuacja nauki w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
• UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY W BYDGOSZCZY
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY,
• POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
• POLITECHNIKA GDAŃSKA
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
• POLITECHNIKA ŚLĄSKA
4. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

 

 images

 

 

670 latbyd

el12