• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Praktyki nauczycielskie w Niemczech

gora

STEREOTYPOM MÓWIMY NIE!
Stereotyp Niemca pokutuje, chyba od czasów II wojny światowej. Nie ukrywam, że też jemu uległam. Od wiek wieków mówiłam: "język niemiecki jest brzydki, Niemcy nie lubią polaków...".
Czas zmienić swoje nastawienie... I zmieniłam... W czasie czerwcowej praktyki nauczycielskiej w Niemczech, zetknęliśmy się z niezwykłą życzliwością i przyjaznym traktowaniem ze strony przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych. Moi drodzy! Jeżeli jeszcze nie byliście w fabryce BWM - jedźcie - niesamowite przeżycie! Dział budowy karoserii, lakiernia, montaż - wszystko to robi wrażenie.
Czy wiecie, że fabryka zatrudnia 6 tyś. pracowników? A 2 coupe są niesamowite? To pierwsza taka refleksja po pobycie w Niemczech, w ramach projektu „Dobre postawy bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej – projekty instytucjonalne”.
Daleko nam - Polakom - do pomocy tzw. ,,trudnej młodzieży``, oraz dzieciakom, które pogubiły się w życiu lub mają skomplikowaną sytuację rodzinną, a co za tym idzie nie wiedzą co zrobić z wolnym czasem lub pożytkują go źle.
A w Lipsku działa takie niesamowite centrum - Dzienny Klub Młodzieżowy Kanał 28. Jest to rodzaj instytucji finansowanej przez Urząd do Spraw Dzieci i Młodzieży. Jest to rodzaj olbrzymiej świetlicy, w której dzieciaki spełniają swoje marzenia, oraz uczestniczą w różnych zajęciach: plastycznych, muzycznych, informatycznych.
Wychowywane są przez pracę (odnawianie ulic, budynków, sadzenie roślin), która daje im satysfakcje i nagrody, na przykład wspólny wyjazd na letni obóz. W Kanale 28 mogą przebywać od godz. 14:00 do 20:00, zaś ramy wiekowe kształtują się w formacie 12-27 lat.
Oprócz tych dwóch miejsc zwiedziliśmy, jeszcze bardzo dużo: zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem odpowiednika naszego Kuratorium Oświaty, z Urzędem Pracy, Domem Kultury itp. Wszędzie przyjmowani byliśmy z uśmiechem, witani kawą i ciastkiem. Są niesamowici! Ale nie myślcie, że tylko pracowaliśmy, zdobywaliśmy wiedzę, nabywaliśmy doświadczenia. Był też czas na rozrywki: zwiedzanie Lipska i Drezna, przepięknego lipskiego ZOO, poznania smaków Włoch w lipskiej restauracji. Co niektórzy odprężali się w basenie, na kręglach czy wieczornych "rozmowach Polaków".  Pojechali do Niemiec nauczyciele różnych specjalności, w różnym wieku i na różnych stanowiskach Tam byliśmy "bez granic", realizując przy tym założenie kształtowania "dobrych postaw".

 

doln

DOBRE POSTAWY BEZ GRANIC – SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Projekt zakłada wysłanie dwóch 10 – osobowych grup nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy na tygodniowy pobyt w Schkeuditz, Gut-Wehlitz w Niemczech, organizowany przez instytucję przyjmującą Vitalis GmbH. Przewidywany termin pobytu nauczycieli w Niemczech to 15-22. 06. 2014 r. dla pierwszej grupy i 28. 09. – 05. 10. 2014 r. dla grupy drugiej.

Głównym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i przeniesienie na polski grunt rozwiązań zaczerpniętych z doświadczeń niemieckich nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi osobistemu i społecznemu w duchu tolerancji i poszanowania wartości własnego i innych narodów, konsekwencją czego będzie podniesienie atrakcyjności absolwentów naszej szkoły na rynku pracy polskim i europejskim oraz w życiu osobistym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doskonalenie przez nauczycieli w trakcie warsztatów z niemieckimi ekspertami kompetencji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami oraz poszerzanie kompetencji osobistych. Dzięki wymianie doświadczeń z niemieckimi partnerami oraz wizytom w instytucjach i placówkach oświatowych oraz spotkaniach z przedstawicielami pracodawców firm niemieckich uczestnicy poznają kulturę i obyczaje narodu niemieckiego, problemy i rozwiązania związane z międzykulturowością, co w sposób znaczący przyczyni się do realizacji celu głównego projektu. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mogli zwiększyć umiejętności porozumiewania się w języku obcym – angielskim i niemieckim oraz nawiązać kontakty z nauczycielami z kraju partnera goszczącego.

Oprócz podniesienia kwalifikacji samych nauczycieli realizacja projektu stworzy również możliwość zwiększenia innowacyjności procesu kształcenia i wychowania w naszej szkole, co w przyszłości powinno przyczynić się do wzrostu szans naszych absolwentów na rynku pracy poprzez spełnienie oczekiwań pracodawców co do kompetencji osobistych kandydatów na pracowników.

Ankieta Rekrutacyjna (link .doc)

REGULAMIN UCZESTNICTW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dobre postawy bez granic

dla nauczycieli, pracowników biblioteki, świetlicy, pedagogów i psychologa

Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dobre postawy bez granic w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  pt. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej – projekty instytucjonalne”.

1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy od 1 listopada 2013 roku do 28 lutego 2015 roku.

2. Projektem objętych będzie 20 nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.

3. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

- transport,

- organizację szkolenia,

- przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne,

- ubezpieczenie,

- wyżywienie,

- noclegi,

- organizację czasu wolnego,

- wycieczki zawodowe i kulturowe.

 

Czytaj więcej: REGULAMIN UCZESTNICTW

 images

 

 

670 latbyd

el12