• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Projekt zakłada wysłanie dwóch 10 – osobowych grup nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy na tygodniowy pobyt w Schkeuditz, Gut-Wehlitz w Niemczech, organizowany przez instytucję przyjmującą Vitalis GmbH. Przewidywany termin pobytu nauczycieli w Niemczech to 15-22. 06. 2014 r. dla pierwszej grupy i 28. 09. – 05. 10. 2014 r. dla grupy drugiej.

Głównym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i przeniesienie na polski grunt rozwiązań zaczerpniętych z doświadczeń niemieckich nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi osobistemu i społecznemu w duchu tolerancji i poszanowania wartości własnego i innych narodów, konsekwencją czego będzie podniesienie atrakcyjności absolwentów naszej szkoły na rynku pracy polskim i europejskim oraz w życiu osobistym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doskonalenie przez nauczycieli w trakcie warsztatów z niemieckimi ekspertami kompetencji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami oraz poszerzanie kompetencji osobistych. Dzięki wymianie doświadczeń z niemieckimi partnerami oraz wizytom w instytucjach i placówkach oświatowych oraz spotkaniach z przedstawicielami pracodawców firm niemieckich uczestnicy poznają kulturę i obyczaje narodu niemieckiego, problemy i rozwiązania związane z międzykulturowością, co w sposób znaczący przyczyni się do realizacji celu głównego projektu. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mogli zwiększyć umiejętności porozumiewania się w języku obcym – angielskim i niemieckim oraz nawiązać kontakty z nauczycielami z kraju partnera goszczącego.

Oprócz podniesienia kwalifikacji samych nauczycieli realizacja projektu stworzy również możliwość zwiększenia innowacyjności procesu kształcenia i wychowania w naszej szkole, co w przyszłości powinno przyczynić się do wzrostu szans naszych absolwentów na rynku pracy poprzez spełnienie oczekiwań pracodawców co do kompetencji osobistych kandydatów na pracowników.

Ankieta Rekrutacyjna (link .doc)


 images

 

 

670 latbyd

el12