• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Dzisiaj staż, jutro praca”

Zapraszamy do zapisów na staże w ramach projektu "Dzisiaj staż, jutro praca"

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże organizowane będą w okresie wakacji letnich (prawdopodobnie lipiec).

Za uczestnictwo w stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:

- technik elektryk

- technik energetyk

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

Wybór uczestników/uczestniczek projektu:

Kryteria formalne:

Uczestnik/uczestniczka:

  • jest uczniem Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy
  • nie brał udziału w projekcie w poprzednich latach
  • w chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 17 lat

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu w terminie do 05.05.2023 r.

 

W załączniki formularz oraz regulamin.

Koordynator projektu: Robert Krajnik


 images

 

 

670 latbyd

el12