• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

plakat A4 promocja 20231

PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH ZATWIERDZONY

PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH
DLA UCZNIÓW ELEKTRYKA
W RAMACH Erasmus+ ZATWIERDZONY!

         Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2018. Projekt przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego Dobry fachowiec kreuje europejską przyszłość został zatwierdzony do realizacji. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 104808 euro.

Projekt zakłada wysłanie sześciu 10-osobowych grup uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, na 2 - tygodniową praktykę zawodową do Portugalii organizowaną przez firmę DNA Europe – Vocational Training – instytucję przyjmującą.

Przewiduje się następujące terminy praktyk zawodowych dla uczniów:

  • grupa 1, 2, 3 – 20.01 – 02. 02. 2019 r.,
  • grupa 4, 5, 6 –25. 08 – 07. 09. 2019 r.

Każda grupa będzie liczyć 10 uczniów jednej specjalizacji. Głównym celem praktyki zagranicznej jest stworzenie możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów na różnych płaszczyznach: zawodowej, osobistej, międzykulturowej i językowej.

Autorom projektu życzymy w pełni satysfakcjonującej realizacji projektu!

Podziękowania od Komisji Europejskiej

   

logo    Logo elektryka 

The 2017 VET Week, what a success!

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych okazał się sukcesem!

Oficjalne podziękowania od przedstawicieli Komisji Europejskiej.

               Words are not enough to express our gratitude and appreciation for your contribution and participation in the second European Vocational Skills Week. Again, we surpassed our ambitious targets. Thanks to your commitment and support we reached almost one million people in 45 different countries. We registered 1585 events and activities and one thousand participants joined the Brussels' events. These events have brought us all closer together and we are looking forward to continue this fruitful cooperation in the future. Thanks to all of you who have given so much of her/his time for making this second European Vocational Skills Week a success. The European Commission colleagues that have worked on this important VET initiative, have produced a short video to thank you for your contribution.

Źródło:http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I149494

Spotkanie z prawnikiem

  
 UE logo 2
 logo
 Logo elektryka  

 

"Poinformowany uczeń- świadomym pracownikiem.
Prawo pracy bez tajemnic"

                W ramach II Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczniowie naszej placówki uczestniczyli w spotkaniach prowadzonych przez bydgoskich radców prawnych. W dniu 28 listopada 2017 roku mecenas Dawid Rzeski zrealizował dwugodzinne zajęcia edukacyjne pt. "Przychodzi uczeń do prawnika", w których uczestniczyły dwie klasy z gimnazjum i dwie z technikum. Natomiast 11 grudnia 2017 roku mecenas Stanisław Poczwardowski poprowadził dla 4 klas technicznych wykład i warsztaty nt.: "Poinformowany uczeń- świadomym pracownikiem. Prawo pracy bez tajemnic". Obie formy zajęć uczniowie uznali za interesujące i przydatne w życiu codziennym i zawodowym. Zrozumieli, że antyczna rzymska maksyma  " Nieznajomość prawa szkodzi" jest nadal aktualną przestrogą dla obywateli.

Organizator- Ewa Górnowicz- Franczak

kable03 kable04 kable05
kable06 kable07 kable08
kable09 kable11 kable10

Wizyta „Elektryka” w bydgoskim „Kablu”

  
 UE logo 2
 logo
 Logo elektryka  

 

           W dniach 4, 7 i 8 grudnia 2017r. w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych klasy pierwsze Technikum Elektryczno- Energetycznego uczestniczyły w wycieczkach zawodoznawczych do TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy.

Wycieczki zawodowe odgrywają szczególną rolę w kształceniu zawodowym. Podczas wycieczek uczniowie mają rzeczywisty kontakt z omawianymi zagadnieniami na zajęciach teoretycznych. Dzięki obserwacji procesów technologicznych oraz zjawisk w warunkach rzeczywistych łatwiej przychodzi im zrozumienie omawianych zjawisk. Uczniowie mają przez to kontakt z przemysłem bezpośrednio związanym z ich zawodem oraz ludźmi pracującymi w zawodzie. Dzięki wycieczkom zawodowym uczniowie mogli poznać swoje przyszłe miejsca pracy oraz praktyk zawodowych i związane z nimi korzyści i wymagania. Uczniowie w trakcie wycieczek deklarowali chęć odbycia praktyk lub staży zawodowych u odwiedzanych pracodawców. Same przedsiębiorstwa są zainteresowane współpracą ze szkołą w celu pozyskania przyszłych wykwalifikowanych pracowników, zaczynając od zaproszenia uczniów na  praktyki zawodowe.

                      opiekunowie: Waldemar Lewicki, Kinga Trzosek

kable01

kable02

Dzień Kariery i Zawodowca

  
 UE logo 2
  logo
 Logo elektryka  

 

II Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy
”Plug into Electrical School”
– Podłącz się do „Elektryka” –
Odkryj Swój Talent!!!

 

         Dnia 28 listopada 2017 r. w ramach „Dnia Zawodowca”  w Technikum Elektryczno-Energetycznym gościliśmy uczniów z zaprzyjaźnionych bydgoskich gimnazjów. Uczestniczyli oni w zajęciach, które odbywały się w laboratoriach zawodowych, poznając tajniki zawodów w których kształcimy tj. technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji. Podczas pobytu gimnazjaliści dowiedzieli się również o nowym zawodzie, w którym rozpoczniemy kształcenie od roku szkolnego 2018/1019 - TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH. Nasi goście uzyskali wiele informacji nie tylko na temat nauki zawodu w naszym technikum ale również rankingów, potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Tego typu lekcje otwarte w pracowniach zawodowych cieszą się popularnością i zainteresowaniem.

       Środa 29 listopada minęła nam pod znakiem upowszechniania rezultatów programu PO WER „Zaprogramuj swoją przyszłość, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczennice Sara Mąka (4ta), Hanna Ostrowska (4ta) oraz uczeń Piotr Okulski (4tb) przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat odbycia stażu zagranicznego w Niemczech. Uczniowie naszego gimnazjum wysłuchali lekcji w języku polskim , a uczniowie technikum w języku angielskim.  Po  wysłuchaniu prezentacji uczestnicy wzięli udział w krótkim quizie.

         Czwartek 30 listopada odbył się „Dzień Kariery".  Uczniowie Gimnazjum 35 uczestniczyli w lekcjach otwartych w pracowniach zawodowych, zebrać informacje o nauce w naszym technikum oraz mieli możliwość poznać siebie i swoje umiejętności  przy kąciku doradztwa  edukacyjno-zawodowego. Można było spróbować sił w podłączaniu układów elektrycznych, dowiedzieć się interesujących informacji o zawodzie energetyka, zobaczyć nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych lub wziąć  udział w quizach i ankietach badających umiejętności i predyspozycje zawodowe oraz wykazać się zręcznością i kreatywnością w  grach logicznych, zabawach manualnych i artystycznych.

        Przez cały ten czas w szkolnej bibliotece trwała wystawa „Literatura popularnonaukowa”. Można było poznać najważniejsze publikacje z dziedziny np. elektrotechniki, czy też obejrzeć katalogi z najnowocześniejszym sprzętem niezbędnym np. w pracy elektryka.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w ten projekt.

dnikariery01 dnikariery03 dnikariery05
dnikariery14 dnikariery10 dnikariery13
dnikariery19 dnikariery22 dnikariery21

Dni Zielonej Energii

1 

        W ramach projektu Energy@school w dniach 15-17 listopada w naszej szkole odbyły się „Dni Zielonej Energii”. Była to kampania szkolna poświęcona odnawialnym źródłom energii (OZE), promująca jednocześnie poszanowanie energii w codziennym życiu. W ramach akcji strażnicy energii udekorowali szkolny korytarz plakatami i sloganami, oraz umieścili  hasła nakłaniające do wyłączania niepotrzebnego oświetlenia w salach lekcyjnych i oszczędzania wody w łazienkach. Następnie uczniowie zaangażowani w projekt odwiedzili klasy technikum w celu przedstawienia prezentacji multimedialnej oraz krótkiego materiału video nt. OZE.  Klasy gimnazjalne zapoznały się z prezentacją na lekcjach geografii. W piątek klasy technikum wzięły udział w seansie filmowym, podczas którego zaprezentowano film pt. „Punkt krytyczny”.

Dziękujemy Pani Chojnackiej za aktywne wsparcie naszej kampanii.

Dziękujemy również wszystkim klasom za ciepłe przyjęcie oraz okazane zainteresowanie.

organizatorzy:  A.Rutz, J.Słowiow

 

dnienergii01 dnienergii02 dnienergii03 
dnienergii04 dnienergii05 dnienergii06

 images

 

 

670 latbyd

el12