• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

plakat A4 promocja 20231

Witaj Lizbono!

20.01. 2019 r. o godz. 6.03 pierwsza 30-osobowa grupa uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego pod opieką: p. Marii Pilaczyńskiej, p. Katarzyny Majewskiej (MA) oraz p. Kingi Trzosek rozpoczęła podróż, której celem była Portugalia. Punktualnie o godz. 18.05 samolot linii TAP Portugal bezpiecznie wylądował w Lizbonie. Tam czekał już opiekun grupy ze strony organizacji przyjmującej DNA EUROPE – Vokational Training p. Ricardo Moreno.

Uczniowie i opiekunowie zmęczeni podróżą zjedli pierwszy na ziemi portugalskiej posiłek, zakwaterowali się w uroczej kamienicy wykończonej w stylu mauretańskim i po krótkiej odprawie udali się na odpoczynek.

Przez dwa tygodnie uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik energetyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji będą realizować staż zawodowy w:

 • CINEL – Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych, założone w 1985 roku na mocy protokołu podpisanego pomiędzy Instytutem Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (IEFP, IP) oraz Stowarzyszeniem Portugalskich Przedsiębiorstw,
 • CENFIM – Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Metalurgicznego
  i Metalowo-Mechanicznego; jest krajowym centrum protokolarnym, które promuje szkolenie, orientację i profesjonalną waloryzację zasobów ludzkich
  w sektorze metalurgicznym, metalowo-mechanicznym i elektromechanicznym.

Młodzież odbędzie staż zgodnie z założeniami projektu Dobry fachowiec kreuje europejską przyszłość (nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049027) w ramach Programu: Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

Lizbona3 Lizbona4 Lizbona5
Lizbona6 Lizbona2 panorama

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2018

 

evsw bar blue pl 01

UWAGA !

Informujemy, że w naszej szkole organizujemy cykl imprez promujących szkolnictwo zawodowe pod hasłem: „Podłącz się do Elektryka 2” w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

 

Harmonogram ETUZ

#EUVocationalSkills    #DiscoverYourTalent

PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW, WYCIECZEK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12

PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW, WYCIECZEK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12
W RAMACH PROJEKTU AKCJA KWALIFIKACJA W LATACH 2017 - 2018

  II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 1. Elektrotechnika bez tajemnic - (klasy I)  
 2. Język angielski zawodowy (klasy II i III)
 3. Projektowanie, wykonywanie i badanie instalacji elektrycznych w zakresie kwalifikacji E.07 i E.24.
 4. Podwyższenie kompetencji w kwalifikacji E.07
 5. Kurs "Uprawnienia elektryczne do 1kV" (klasy IV)      
Czytaj więcej: PROPOZYCJE ZAJĘĆ, KURSÓW,...

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja - kwalifikacja”

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Akcja - kwalifikacja”

w

Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji
  i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja - kwalifikacja”, realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów Szkół zawodowych z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.2017 r. – 30.09.2018 r.
 6. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice:
  1. Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji
 7. Wybór uczestników/uczestniczek projektu
 8. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
 9. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej: www.zselek.pl
  w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.
 10. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół nr 12
  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
  2. Szkolenia i kursy dla uczniów.
  3. Staże dla uczniów.
  4. Wycieczki zawodowe.
Czytaj więcej: REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW...

 images

 

 

670 latbyd

el12