• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

    Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy realizuje projekt unijny w ramach programu Leonardo Da Vinci pt.„Euro-edukacja zawodowa – wymiana doświadczeń". Celem projektu jest min. zapoznanie się z dualnym systemem nauczania w Niemczech, który kładzie większy nacisk na przygotowanie praktyczne oraz wymiana doświadczeń z dziedziny nauczania przedmiotów zawodowych z nauczycielami niemieckimi i przedstawicielami firm branży elektrycznej.
    Wyjazd grupy nauczycieli odbył się w terminie 14-21 sierpnia 2011r. do firmy Vitalis GmbH - partnera Izby Przemysłu i Handlu w Lipsku dla projektów europejskich. Wyjazd finansuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja LLP.
Na podstawie zakładów Siemensa, BMW i elektrowni w Lipsku oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego i Technologii a także zakładów Volkswagena w Dreźnie poznaliśmy drogę jaką przebywa młody człowiek od momentu podjęcia decyzji o kształceniu zawodowym do momentu uzyskania kwalifikacji i    rozpoczęcia pracy.
    W Niemczech obowiązuje dualny system kształcenia zawodowego. Cechą charakterystyczną tego systemu jest połączenie teoretycznej nauki zawodu w szkole z intensywnym systemem praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach , które trwają nawet do 3,5 roku i Centrach Kształcenia Zawodowego, które trwają do 10 tygodni. Ten system wyposaża ucznia w niezbędne w dzisiejszych czasach doświadczenie zawodowe, które uelastycznia jego kwalifikacje i gwarantuje ich związek   z rynkiem pracy. W odróżnieniu od tego systemu edukacja zawodowa w Polsce pozbawiona jest systemowego rozwiązania praktyk w przedsiębiorstwach. Wydaje nam się , że propagowanie chociażby elementów systemu dualnego w Polsce mogłoby unowocześnić polski system edukacji zawodowej i związać go bliżej z realiami rynku pracy.

 images

 

 

670 latbyd

el12