• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 Projekt zakłada wysłanie trzech 15-osobowych grup uczniów
Technikum Elektryczno-Energetycznego z Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy na 3-tygodniowe praktyki zawodowe organizowane przez firmę Vitalis GmbH - instytucję goszczącą.


Przewiduje się trzy terminy praktyk zawodowych:

- dla grupy 1 - 02.02.2014 - 23.02.2014,

- dla grupy 2 - 15.06.2014 - 06.07.2014,

- dla grupy 3 - 23.08.2014 - 14.09.2014.

Praktyki będą odbywały się w warsztatach przygotowanych na miejscu pobytu
w Schkeuditz, Gut-Wehlitz koło Lipska.

Głównym celem praktyk zagranicznych jest stworzenie uczniom możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu nowoczesnych instalacji elektrycznych, w skład których wchodzą systemy automatyki zwiększające ich funkcjonalność.

Uczestnicy projektu przyswoją wiedzę na temat: zastosowania sterowników w automatyce inteligentnych domów, posługiwania się nowoczesnym sprzętem, zapoznania się ze strukturą i organizacją pracy firm i zakładów branży elektrycznej wykorzystujących automatykę w swojej działalności, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznania się z systemem nauki zawodu kraju goszczącego, podniesienia kompetencji językowych z języka angielskiego i niemieckiego. Nabyte przez uczestników nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Podczas wyjazdu beneficjenci będą mieli szansę spotkać się i nawiązać kontakty z młodzieżą z różnych krajów Unii Europejskiej, np. Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii czy Grecji, a przede wszystkim z miejscową młodzieżą niemiecką. Zagraniczna praktyka uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego z Bydgoszczy odpowiada potrzebom rozwoju kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, promuje szkołę i motywuje uczniów do nauki zawodu a w dalszej perspektywie może pozytywnie wpłynąć na lokalny rynek pracy. Obecnie obserwuje się tendencje wielu firm do unowocześniania poprzez wprowadzanie systemów automatycznych, co ma służyć kontroli i poprawie jakości produkowanych towarów lub oferowanych usług. Również coraz więcej rodzin dbających o wygodę i bezpieczeństwo decyduje się na zakładanie inteligentnych systemów we własnych domach i mieszkaniach. Automatyka to nieunikniona przyszłość dlatego już dziś należy kształcić specjalistów w tej dziedzinie. Proponowana praktyka zawodowa odpowiada  potrzebom pracodawców, co potwierdza firma ELTEKO (bydgoska firma działająca w zakresie automatyki przemysłowej). Przygotuje również beneficjentów do otwierania własnych firm czy małych przedsiębiorstw w przyszłości.

 

 

opracowała: Kamila Erdmańska


 images

 

 

670 latbyd

el12