• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

UWAGA MATURZYŚCI! WAŻNE!

Przypominamy, iż zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE w roku szkolnym 2019-2020 na egzaminie maturalnym z matematyki - poziom podstawowy i poziom rozszerzony - obowiązują następujące przybory:

- linijka,

- cyrkiel,

- kalkulator prosty.

UWAGA MATURZYŚCI!

Poniżej WYTYCZNE GIS, MZ I MEN po aktualizacji:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminu maturalnego

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestniczącaw przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Czytaj więcej: UWAGA MATURZYŚCI!

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY

08. 06. 2020 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, które potrwają w Zespole Szkół Elektrycznych do 24. 06. 2020 r.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE BĘDĄ POJAWIAĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

 1. Zapraszamy wszystkich zdających egzaminy maturalne w każdy dzień egzaminu o godz. 8.25 w sesji porannej i o 13.25 w sesji popołudniowej na dziedziniec szkolny przy sali gimnastycznej (prosimy o niegromadzenie się i zachowywanie dystansu).
 2. Egzaminy maturalne absolwenci będą zdawać w sali gimnastycznej.
 3. O godz. 8.30 i 13.30 maturzyści będą wpuszczani do sali gimnastycznej drzwiami z przodu i z tyłu sali. Na drzwiach będą wisiały listy zdających, którzy wchodzą danymi drzwiami. Proszę wchodzić tylko tymi drzwiami, na których maturzysta znajdzie swoje imię i nazwisko.
 4. Proszę ustawiać się przed wejściem do sali egzaminacyjnej z zachowaniem dystansu w maseczkach i/lub przyłbicach. Maturzysta zobowiązany będzie do zdezynfekowania rąk. Każdy zdający będzie poddany pomiarowi temperatury.
 5. MATURZYŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZWGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA WYTYCZNYCH DLA ZDAJĄCYCH PRZED EGZAMINEM I WYTYCZNYCH DLA ZDAJĄCYCH PODCZAS EGZAMINU, które ukazały się na stronie internetowej szkoły 31. 05. 2020 r., a tegorocznym absolwentom zostały też wysłane przez e-dziennik.
Czytaj więcej: ORGANIZACJA WEJŚCIA NA...

Harmonogram egzaminów zewnętrznych NOWY!

Harmonogram egzaminów zewnętrznych NOWY!

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Harmonogram w załączeniu.

Terminy egzaminów

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca.

 

KONTYNUACJA ZDALNEGO NAUCZANIA

INFORMUJEMY, IŻ PONOWNIE ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY TERMIN ZDALNEGO NAUCZANIA. BĘDZIE ONO KONTYNUOWANE DO 24. 05. 2020 R.

Podkategorie

logo pge

FE POWER pion pl 1 rgb

 

 images

 

 

el12

670 latbyd