• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE NA MATURZE 2021

KAŻDY ZDAJĄCY EGZAMINY MATURALNE ZOBOWIĄZANY JEST PRZYNIEŚĆ NA DANY EGZAMIN PRZYBORY ZAKREŚLONE NA CZERWONO:

 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Czytaj więcej: PRZYBORY I MATERIAŁY...

AKTUALIZACJA INFORMACJI O EGZAMINIE MATURALNYM 2021

19. 04. 2021 R. ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA PO RAZ DRUGI INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W FORMULE 2021 OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. WSZYSCY ZDAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIĄ. PONIŻEJ LINK DO AKTUALIZACJI:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2021-04-19_EM_Informacja.pdf

UWAGA ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY!

Prosimy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, o przekazanie stosownej udokumentowanej informacji dyrektorowi szkoły nie później niż do 27 kwietnia 2021 r. Zdający przystępują w takiej sytuacji do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.

Prosimy o przesyłanie informacji z dokumentacją drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZEWNĘTRZNE W 2021 R.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: maturalnego (EM) i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
Czytaj więcej: WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH...

KONTYNUACJA NAUCZANIA ZDALNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W DNIACH 12-16. 04. 2021 R. WSZYSTKIE KLASY KONTYNUUJĄ NAUCZANIE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW W TRYBIE ZDALNYM.

PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCÓW DLA KLAS: 2Ta i 2Tbc NIE ODBĘDĄ SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE: 12-30. 04. 2021 R. O NOWYM TERMINIE BĘDZIEMY NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ. UCZNIOWIE REALIZUJĄ ZAJĘCIA WG PLANU LEKCJI, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W E-DZIENNIKU.

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ODWOŁANY!

W związku ze stale zwiększającą się dynamiką zakażeń koronawirusem SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI zaplanowany dla wszystkich uczniów klas maturalnych Technikum Elektryczno-Energetycznego W TRYBIE STACJONARNYM ZOSTAJE ODWOŁANY!

 

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12