• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 2022-2023

Próbny egzamin maturalny (część pisemna) dla uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego, którzy złożyli deklarację maturalną, odbędzie się:

 • 22. 11. 2022 r. (wtorek) – godz. 9.00 (170 min) język polski (PP),
 • 23. 11. 2022 r. (środa) – godz. 9.00 (170 min) matematyka (PP),
 • 24. 11. 2022 r. (czwartek) – godz. 9.00 (120 min) język angielski (PP), język niemiecki (PP).

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych przeprowadzą nauczyciele prowadzący wg ustalonych przez siebie zasad.

Zajęcia 22. 11. 2022 r., 23. 11. 2022 r. i 24. 11. 2022 r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbywają się według planu.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 1. 09. 2022 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Elektrycznych odbędą się zebrania informacyjne dla Rodziców uczniów:
 • klas II-IV Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 Jana III Sobieskiego,
 • klas II-III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 Elektrycznej.

 

ZAPRASZAMY!

Przydział sal na spotkania z wychowawcami i nauczycielami poniżej.

Czytaj więcej: SPOTKANIA Z RODZICAMI

UWAGA ABSOLWENCI, EGZAMINY POPRAWKOWE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022

EGZAMINY POPRAWKOWE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022

PRAKTYCZNY:

20 CZERWCA 2022r.

EE.24     GODZ. 9.00 SALA 21

EE.26     GODZ. 9.00 SALA 21

EE.25     GODZ. 13.00 SALA 20 i 21

PISEMNY

21 CZERWCA 2022r.

EE.24     GODZ. 10.00 SALA 21

EE.25     GODZ. 12.00 SALA 21

EE.16 EE.26     GODZ. 14.00 SALA 21

DRZWI OTWARTE 10. 05. 2022 r.

10. 05. 2022 r. w godz. 17.00-18.30 w ZSElek odbędą się "Drzwi otwarte" dla Rodziców on-line na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem kont Uczniów. Rodzice zostaną poinformowani o proponowanych ocenach rocznych (w tym grożących ocenach niedostatecznych i nagannych).

Rodzice są proszeni o umawianie się z poszczególnymi Nauczycielami przez e-dziennik na konkretną godzinę. Indywidualne spotkania Rodziców z Nauczycielami i/lub Wychowawcą będą się odbywać na koncie MsT Uczniów.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2022 - przypomnienie

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski – pp

-

5

czwartek

matematyka – pp

-

6

piątek

język angielski – pp

język niemiecki – pp

7, 8 – sobota, niedziela

9

poniedziałek

język angielski – pr

-

10

wtorek

język polski – pr

-

11

środa

matematyka – pr

-

13

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

-

14, 15 – sobota, niedziela

16

poniedziałek

chemia – pr

-

17

wtorek

historia – pr

-

18

środa

geografia – pr

-

19

czwartek

fizyka – pr

-

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY 2022

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA EGZAMIN MATURALNY

04. 05. 2022 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, które potrwają w Zespole Szkół Elektrycznych do 19. 05. 2022 r.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY,
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

 1. Zapraszamy wszystkich zdających egzaminy maturalne w każdy dzień egzaminu o godz. 8.25 i 13.25 (język niemiecki PP) na dziedziniec szkolny przy sali gimnastycznej (prosimy o niegromadzenie się i zachowywanie dystansu).
 2. Egzaminy maturalne absolwenci będą zdawać w sali gimnastycznej (salach lekcyjnych - dotyczy korzystających z komputera).
 3. O godz. 8.30 i 13.30 (język niemiecki PP) maturzyści będą wpuszczani do sali gimnastycznej (sal lekcyjnych) drzwiami z przodu i z tyłu sali. Na drzwiach będą wisiały listy zdających, którzy wchodzą danymi drzwiami. Proszę wchodzić tylko tymi drzwiami (za okazaniem dowodu tożsamości), na których maturzysta znajdzie swoje imię i nazwisko.
 4. Proszę ustawiać się przed wejściem do sali egzaminacyjnej z zachowaniem dystansu. Maturzysta zobowiązany będzie do zdezynfekowania rąk.
 5. W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), informujemy, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów. Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12