• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

plakat A4 promocja 20231

Egzaminy zawodowe Lato 2023

Absolwenci i uczniowie.

Informacje szczegółowe dotyczące egzaminów zawodowych znajdują się w Waszych profilach na SIOEPKZ i przed sekretariatem szkoły. W przypadku problemów z logowaniem się do systemu proszę zgłosić się osobiście do kierownika szkolenia praktycznego.

Egzamin praktyczny (model W) ELE.02 odbywa się w dniach 13-16 czerwiec 2023 r. w sesjach 8.00; 12.30; 17.00. Informacje dotyczące pozostałych egzaminów na załączonej fotografii.

Przypominam, że na egzamin stawiamy się najpóźniej na pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Czytaj więcej: Egzaminy zawodowe Lato 2023

Harmonogram egzaminów zawodowych - zima 2023

UWAGA:

UCZNIOWIE STAWIAJĄ SIĘ MIN. 30 MINUT PRZED EGZAMINEM!!!!

 

W dniu 09 stycznia 2023 r. godz. 09.00

egzamin praktyczny model D

ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych. (czas trwania 180 min.) sala 21

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych. (czas trwania 180 min.) sala 19

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. (czas trwania 180 min.) sala 20.

 

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (czas trwania 180 min.) sala 18

Czytaj więcej: Harmonogram egzaminów...

UWAGA ABSOLWENCI, EGZAMINY POPRAWKOWE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022

EGZAMINY POPRAWKOWE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2022

PRAKTYCZNY:

20 CZERWCA 2022r.

EE.24     GODZ. 9.00 SALA 21

EE.26     GODZ. 9.00 SALA 21

EE.25     GODZ. 13.00 SALA 20 i 21

PISEMNY

21 CZERWCA 2022r.

EE.24     GODZ. 10.00 SALA 21

EE.25     GODZ. 12.00 SALA 21

EE.16 EE.26     GODZ. 14.00 SALA 21

EGZAMINY ZAWODOWE W KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH SESJA STYCZEŃ-LUTY 2022

EGZAMIN PRAKTYCZNY MODEL D

W dniu 10 stycznia 2022 r. godz. 09.00 (czas trwania 180 min.)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

W dniu 10 stycznia 2022 r. godz. 13.00 (czas trwania 120 min.)

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

 

EGZAMIN PISEMNY

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 10.00 (czas trwania 60 min.)

EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 12.00 (czas trwania 60 min.)

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

W dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 14.00 (czas trwania 60 min.)

EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Na egzamin stawiamy się min. 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Wchodzimy do szkoły wejściem głównym. Na wejściu wykonywany będzie pomiar temperatury ciała.

Uczniowie uczestniczący w egzaminach muszą stosować się do wytycznych MEiN oraz GIS.

Obowiązkowo maseczki, zachowanie odległości, dezynfekcja dłoni.

Na egzaminie można stosować własne kalkulatory proste, szkoła nie udostępnia, przybory piśmiennicze (czarny tusz), linijki itp.

Na teren szkoły prosimy nie wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki egzaminów w kwalifikacjach zawodowych

UWAGA!!!

Wyniki egzaminów w kwalifikacjach zawodowych będą dostępne w systemie SIOEPKZ w dniu 31 sierpnia 2021 r. Każdy uczeń, który przystępował do egzaminu otrzymał z systemu login i hasło dostępowe, które przy pierwszym logowaniu należało zmienić. System wymaga zmiany hasła w odstępach czasowych.

Egzaminy w kwalifikacjach zawodowych czerwiec - lipiec 2021 r.

21 czerwca 2021 r. egzaminy praktyczne model D.

 

w dniu 21 czerwca 2021 r. godz. 09.00 (czas trwania 180 min.)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

w dniu 21 czerwca 2021 r. godz. 13.00 (czas trwania 120 min.)

EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

 

Czytaj więcej: Egzaminy w kwalifikacjach...

 images

 

 

670 latbyd

el12