• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

UWAGA:

UCZNIOWIE STAWIAJĄ SIĘ MIN. 30 MINUT PRZED EGZAMINEM!!!!

 

W dniu 09 stycznia 2023 r. godz. 09.00

egzamin praktyczny model D

ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych. (czas trwania 180 min.) sala 21

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych. (czas trwania 180 min.) sala 19

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. (czas trwania 180 min.) sala 20.

 

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (czas trwania 180 min.) sala 18

W dniu 09 stycznia 2023 r. godz. 13.00

 

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych (czas trwania 180 min).

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (czas trwania 120 min.) sala 21

 

W dniu 10 stycznia 2023 r. godz. 12.00  

egzamin pisemny arkusz

 

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (czas trwania 60 min.) sala 21

 

W dniu 10 stycznia 2023 r. godz. 14.00

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (czas trwania 60 min.) sala 21

 

Egzamin pisemny formuła elektroniczna sala 12

 

W dniu 12 stycznia 2023 r.

sesje 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00

zgodnie z przydziałami w systemie SIOPKEZ

 

w dniu 13 stycznia 2023 r.

sesje 8.00; 10.00; 12.00; 14.00

zgodnie z przydziałami w systemie SIOPKEZ

 

Egzamin praktyczny model "W" sala 3A

 

ELE.03 Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (czas trwania 180 min.)

 

w dniu 10 stycznia 2023 r.

Sesje 12.30; 17.00

zgodnie z przydziałami w systemie SIOPKEZ

 

w dniu 11 stycznia 2023 r.

Sesje 8.00; 12.30; 17.00

zgodnie z przydziałami w systemie SIOPKEZ

 

 

 

 

 


 images

 

 

670 latbyd

el12