• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Egzamin maturalny 2017

Egzamin maturalny (część pisemna) w Zespole Szkół nr 12 odbędzie się w dniach:

1)   04. 05. 2017 r. – godz. 9.00 (170 min) język polski (PP),

      04. 05. 2017 r. – godz. 14.00 (180 min) język polski (PR),

2)   05. 05. 2017 r. – godz. 9.00 (170 min) matematyka (PP),

3)   08. 05. 2017 r. – godz. 9.00 (120 min) język angielski (PP),

      08. 05. 2017 r. – godz. 14.00 (150 min) język angielski (PR).

Zajęcia 04. 05. 2017 r., 05. 05. 2017 r. i 08. 05. 2017 r. w Gimnazjum nr 35 i Technikum Elektryczno-Energetycznym są odwołane.

Komunikat o egzaminie gimnazjalnym 2017

19, 20, 21. 04. 2017 r. ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN GIMNAZJALNY
DLA UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM NR 35

WSZYSCY UCZNIOWIE WCHODZĄ DO SZKOŁY WEJŚCIEM GŁÓWNYM
DO GODZ. 8.25.

O GODZ. 8.30 PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH WPUSZCZAJĄ UCZNIÓW DO WYZNACZONYCH SAL.

  • W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ 19. 04. 2017 R.:

a) godz. 9.00-10.00 – historia i wos (+20 min. D),

b) godz. 11.00-12.30 – język polski (+45 min. D),

  • W CZĘŚCI MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEJ 20. 04. 2017 R.:

a) godz. 9.00-10.00 – biologia, chemia, fizyka, geografia (+20 min. D),

b) godz. 11.30-12.30 – matematyka (+45 min. D),

  • Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO 21. 04. 2017 R.:

a) godz. 9.00-10.00 – poziom podstawowy (+20 min. D),

b) godz. 11.00-12.00 – poziom rozszerzony (+30 min. D).

W dniach 19, 20, 21. 04. 2017 r.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12
SĄ ODWOŁANE.

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12