• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ODWOŁANY!

W związku ze stale zwiększającą się dynamiką zakażeń koronawirusem SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI zaplanowany dla wszystkich uczniów klas maturalnych Technikum Elektryczno-Energetycznego W TRYBIE STACJONARNYM ZOSTAJE ODWOŁANY!

 

ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W dniach 03-05. 03. 2021 r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbędą się próbne egzaminy maturalne z CKE.
Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY I W E-DZIENNIKU
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

Czytaj więcej: ORGANIZACJA PRÓBNEGO...

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH PRÓBNY EGZAMIN I SPRAWDZIAN

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych
w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

 • Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.
 • Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Czytaj więcej: WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH...

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, Sprawdzian wiedzy i umiejętności dla wszystkich uczniów klas maturalnych Technikum Elektryczno-Energetycznego odbędzie się:

 1. 22. 03. 2021 r. (poniedziałek) – godz. 13.30 język polski,
 2. 23. 03. 2021 r. (wtorek) – godz. 13.30 matematyka,
 3. 24. 03. 2021 r. (środa) – godz. 13.30 język angielski.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotów dodatkowych przeprowadzą nauczyciele prowadzący wg ustalonych przez siebie zasad.

Zajęcia 22. 03. 2021 r. (poniedziałek), 23. 03. 2021 r. (wtorek) i 24. 03. 2021 r. (środa) w Zespole Szkół Elektrycznych będą zawieszone w związku z Rekolekcjami Wielkopostnymi.

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ODBĘDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM ŚCISŁEGO REŻIMU SANITARNEGO! UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄ DO SPRAWDZIANU DOBROWOLNIE.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY CKE

Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, Próbny egzamin maturalny (część pisemna) CKE dla uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego, którzy złożyli deklarację maturalną, odbędzie się:

 1. 03. 03. 2021 r. (środa) – godz. 9.00 (170 min) język polski (PP),
 2. 04. 03. 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 (170 min) matematyka (PP),
 3. 05. 03. 2021 r. (piątek) – godz. 9.00 (120 min) język angielski (PP).

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych przeprowadzą nauczyciele prowadzący wg ustalonych przez siebie zasad.

Zajęcia 03. 03. 2021 r. (środa), 04. 03. 2021 r. (czwartek) i 05. 03. 2021 r. (piątek) w Zespole Szkół Elektrycznych odbywają się według planu.

Klasy maturalne nie mają lekcji w tych dniach.

PRÓBNY EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM ŚCISŁEGO REŻIMU SANITARNEGO! UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU DOBROWOLNIE.

EGZAMINY W KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH!!! ABSOLWENCI!!!

W dniu 11 stycznia 2021 roku odbędą się egzaminy w kwalifikacjach zawodowych część praktyczna MODEL D:

E.24 godz. 9.00 sala nr 9

E.23 godz. 13 sala nr 9

Absolwenci przystępujący do egzaminu powinni być wyposażeni w następujące akcesoria:

- kalkulator prosty - kalkulator prosty –jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

- długopis kolor czarny,

- ołówek,

- gumka,

- linijka 30 cm,

Szkoła nie zapewnia tych akcesoriów.

 

W dniu 12 stycznia 2021 roku odbędą się egzaminy w kwalifikacjach zawodowych część pisemna:

E.07 - godz. 10.00 sala 9,

E.24 - godz. 14 sala 9.

Absolwenci przystępujący do egzaminu powinni być wyposażeni w następujące elementy:

- kalkulator prosty - kalkulator prosty –jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb,

- długopis kolor czarny,

Szkoła nie zapewnia tych akcesoriów.

WAŻNE:

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny każdy uczeń zobowiązany jest posiadać maseczkę, nie może być podczas odbywania kwarantanny. Podczas wejścia do szkoły będzie mierzona temperatura ciała.

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12