• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO 2021

ORGANIZACJA WEJŚCIA NA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W dniach 24-26. 11. 2021 r. w Zespole Szkół Elektrycznych odbędą się próbne egzaminy maturalne.
Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.

PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I KOMUNIKATÓW,
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY I W E-DZIENNIKU
ORAZ POLECEŃ CZŁONKÓW SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO!

Czytaj więcej: ORGANIZACJA PRÓBNEGO...

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 2021 R.

Próbny egzamin maturalny (część pisemna) dla uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego, którzy złożyli deklarację maturalną, odbędzie się:

 • 24. 11. 2021 r. (środa) – godz. 8.00 (170 min) język polski (PP),
 • 25. 11. 2021 r. (czwartek) – godz. 8.00 (170 min) matematyka (PP),
 • 26. 11. 2021 r. (piątek) – godz. 8.00 (120 min) język angielski (PP), język niemiecki (PP).

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych przeprowadzą nauczyciele prowadzący wg ustalonych przez siebie zasad.

Zajęcia 24. 11. 2021 r. (środa), 25. 11. 2021 r. (czwartek) i 26. 11. 2021 r. (piątek) w Zespole Szkół Elektrycznych odbywają się według planu.

Klasy maturalne nie mają zajęć w tych dniach.

Próbny egzamin maturalny jest DOBROWOLNY!

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia w 2021 r. próbnego egzaminu maturalnego

 • Uczniowie przystępują do egzaminów DOBROWOLNIE.
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminów nie może przyjść na niego, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Czytaj więcej: WYTYCZNE DOTYCZĄCE...

KONKURS WIEDZY O BŁ. STEFANIE WYSZYŃSKIM

Dnia 12 października 2021 r. odbył się w Zespole Szkół Elektrycznych konkurs wiedzy o bł. Stefanie Wyszyńskim. Wzięło w nim udział 20-u uczniów ze wszystkich poziomów klas – od klasy pierwszej do maturalnej. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zdobył Paweł Kamiński – 3a, II miejsce Martyna Rogulska – 2bc, III miejsce Michał Kozłowski – 1bc. Zwycięzcy zostali uhonorowani brawami oraz nagrodami książkowymi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wykazania się wiedzą i dziękujemy za udział.

WYLOT NA STAŻ DO PORTUGALII

Uczniowie klas: 4Ta, 4Tbc, 3Ta i 3Tbc Technikum Elektryczno-Energetycznego wraz z opiekunami: p. Beatą Makowiecką, p. Maciejem Cierzniewskim i p. Adamem Mazurkiewiczem 10. 10. 2021 r. punktualnie o 11.00 wyruszyli na Lotnisko Chopina w Warszawie w celu udania się do Lizbony na staż zawodowy.
Praktyki w Portugalii uczniowie odbędą dzięku uczestnictwu w projekcie Przyszłością Europy dobry fachowiec, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
Stażyści w Lizbonie będą przebywać do 23. 10. 2021 r. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności w firmach CEFIM i CINEL przyszli technicy elektrycy, technicy energetycy oraz technicy chłodnictwa i klimatyzacji wezmą udział w interesującycm programie kulturowym, nawiążą kontakty z rówieśnikami z całej Europy i będą komunikować się w języku angielskim.
Grupę żegnały Pani Dyrektor Wiesława Sraga, Pani Wicedyrektor Izabela Macko i koordynator projektu Pani Ewelina Lewicka.

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5164041070277516/5164040056944284/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5165485796799710/5165471113467845/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5169800849701538/5169794906368799/?type=3&theater

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU - AKTYWNA PRZERWA

W dniach 23-30 września 2021 roku obchodzimy Europejski Tydzień Sportu. Wydarzenie to jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy rusza cykl sportowych spotkań pod hasłem: AKTYWNA PRZERWA. W każdy ostatni wtorek miesiąca podczas dużej przerwy odbywać się będą niekonwencjonalne sportowe rywalizacje uczniów naszej szkoły. Pierwsza sportowa przerwa odbędzie się we wtorek 28 września 2021 roku o godzinie 11.30 w sali gimnastycznej. Podczas 20-minutowej przerwy zapraszamy do rywalizacji wszystkich chętnych uczniów i uczennice. Podczas najbliższego spotkania odbędą się Mistrzostwa Szkoły w PLANKU (w utrzymaniu pozycji deski w podporze na przedramionach). Ćwiczenie odbędzie się przy muzyce z pomiarem czasu. Przed mistrzostwami sędzia omówi przepisy i zasady rywalizacji. Mistrz Szkoły otrzyma cenne nagrody. Wszystkich bez względu na wiek, kondycję, płeć zapraszamy do sprawdzenia siły i wytrzymałości oraz wewnętrznej determinacji.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Komisja Wychowania Fizycznego w ZSElek.

Podkategorie

 images

 

 

670 latbyd

el12