• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

WYTYCZNE BHP DLA MATURZYSTÓW

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH PRZED EGZAMINEM
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Czytaj więcej: WYTYCZNE BHP DLA MATURZYSTÓW

DRODZY ABSOLWENCI

 
INFORMUJEMY, IŻ E-DZIENNIK POZOSTAJE NADAL PODSTAWOWĄ FORMĄ KONTAKTU MIĘDZY SZKOŁĄ A ABSOLWENTEM.
DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych:

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie...

Zapraszamy do zapisów na staże w ramach projektu "Dzisiaj staż, jutro praca"

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich. Realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże/praktyki służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów. Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.(Wysokość stypendium może zostać podniesiona w przypadku uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego.)

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:

  • technik elektryk (4 uczniów),
  • technik energetyk (3 uczniów),
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji (3 uczniów).

Wybór uczestników/uczestniczek projektu:

Kryteria formalne:

Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy.

Status ucznia kl. 2-3 technikum 
w chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 17 lat 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest przesłanie przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 27.04.2020 r.Więcej szczegółów w regulaminie rekrutacji.

Koordynator projektu:  Robert Krajnik

 images

 

 

670 latbyd

el12