• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

NAUCZANIE HYBRYDOWE W ZSELEK 17 - 21. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 17. 05. 2021 R. DO 21. 05. 2021 R. W TRYBIE HYBRYDOWYM:

1. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
2. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
3. Klasy: 3Ta i 3Tbc przebywają na praktykach zawodowych u pracodawców.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 11. 05. 2021 R. DO 14. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 11. 05. 2021 R. DO 14. 05. 2021 R.:

1. 11. 05. 2021 r. zajęcia-dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze odbywają się tylko dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Elektrycznej.

2. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
3. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
4. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
5. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM!

Informujemy, iż 30. 04. 2021 r. wszyscy ukończycie z sukcesem Szkołę i zostaniecie Absolwentami. GRATULUJEMY!

Tradycyjna uroczystość zakończenia zajęć w roku szkolnym 2020-2021, podczas której wręczone byłyby Wam świadectwa ukończenia szkoły, niestety nie odbędzie się.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, świadectwa tegorocznym Absolwentom zostaną wręczone według indywidualnych harmonogramów 30. 04. 2021 r., które roześlą wychowawcy klas przez e-dziennik.

Ogólny harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły:

klasa 4Ta - godz. 12.30, wejście do łącznika przy sali gimnastycznej,

klasa 4Tb - godz. 11.30, tylne wejście do sali gimnastycznej,

klasa 4Tc - godz. 10.30, wejście do łącznika przy sali gimnastycznej.

Drodzy Absolwenci, proszę zgłaszać się o określonej indywidualnym harmonogramem godzinie z dowodem tożsamości i własnym długopisem. Obowiązkowe jest posiadanie maseczki i jednorazowych rękawiczek. Proszę zachowywać dystans.

AKTUALIZACJA NAUCZANIE ZDALNE 19-23. 04. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 19. 04. 2021 R. DO 23. 04. 2021 R.:

1. Klasy: 1a, 1bc, 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS (WARSZTATY W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ TAKŻE ON-LINE).
2. Klasy: 3Ta, 3Tbc, 4Ta, 4Tb, 4Tc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE. ZAJĘCIA Z UTP SĄ PRZENIESIONE DO SZKOŁY.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji, który w weekend pojawi się w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

 images

 

 

670 latbyd

el12