• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 11. 05. 2021 R. DO 14. 05. 2021 R.:

1. 11. 05. 2021 r. zajęcia-dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze odbywają się tylko dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Elektrycznej.

2. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
3. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
4. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
5. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.


 images

 

 

670 latbyd

el12