• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020 – 2022

 

Z dniem 26. 06. 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Czytaj więcej: RZĄDOWY PROGRAM POMOCY...

BEZPŁATNE BASENY W OKRESIE WAKACJI

Corocznie Prezydent Miasta zaprasza młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy do aktywnego wypoczynku, umożliwiając bezpłatny wstęp na pływalnie miejskie.

Z basenów można korzystać w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. w dni robocze od godziny otwarcia do godz. 14.00 po okazaniu legitymacji szkolnej.

Na ww. obiektach dla dzieci i młodzieży dostępna będzie połowa miejsc wyznaczonych limitem w okresie epidemii, a pozostałe miejsca przeznaczone będą dla osób dorosłych, korzystających z basenów na zwykłych zasadach. W przypadku braku chętnych osób dorosłych, uczniowie mogą korzystać z więcej niż 50% miejsc.

Wszyscy użytkownicy basenów zobowiązani są do przestrzegania procedur aktualnego reżimu sanitarnego.

UDANYCH WAKACJI!

Nadszedł czas, aby odpocząć od komputerów, laptopów, smartfonów, książek po trudnym, nietypowym nauczaniu. Zdalne kształcenie było dla nas wszystkich nowym doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w domowych warunkach. W tym okresie dokonaliśmy wiele, aby udoskonalić naszą zdalną pracę, lecz najcenniejszy jest bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli!

Zatem czekamy na Was 1 września 2020 r.

ODBIÓR ŚWIADECTW

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020 w Zespole Szkół Elektrycznych w tradycyjnej formie nie odbędzie się. Uczniowie będą odbierać świadectwa 26. 06. 2020 r. według ustalonego porządku z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązkowe jest posiadanie własnego długopisu, maseczki (szalika, chustki) i jednorazowych rękawiczek.

Klasa 1a – godz. 9.00 (wejście boczne od szatni)

Klasa 1b – godz. 9.00 (wejście do łącznika przy sali gimnastycznej)

Klasa 1c – godz. 9.00 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

Klasa 1Ta – godz. 9.30 (wejście boczne od szatni)

Klasa 1Tb – godz. 9.30 (wejście do łącznika przy sali gimnastycznej)

Klasa 1Ba – godz. 9.30 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

Klasa 2Ta – godz. 10.00 (wejście boczne od szatni)

Klasa 2Tb+c – godz. 10.00 (wejście do łącznika przy sali gimnastycznej)

Klasa 3Ta – godz. 10.00 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

Klasa 3Tb – godz. 10.30 (wejście boczne od szatni)

Klasa 3Tc – godz. 10.30 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

WYTYCZNE BHP DLA MATURZYSTÓW

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH PRZED EGZAMINEM
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Czytaj więcej: WYTYCZNE BHP DLA MATURZYSTÓW

 images

 

 

670 latbyd

el12