• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 18. 01. 2021 R. DO 22. 01. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 18. 01. 2021 R. DO 22. 01. 2021 R.:

1. Klasy: 1a, 1bc, 1Ba, 3Tbc (energetycy), 4Ta, 4Tb, 4Tc (elektrycy) - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
2. Klasy: 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc, 3Ta, 3Tbc (chłodnicy), 4Tc (chłodnicy) - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ). ZAJĘCIA Z UTP SĄ PRZENIESIONE DO SZKOŁY.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

KOREKTA ZAJĘCIA OD 30. 11. 2020 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 30. 11. 2020 R. PO KOREKCIE:

1. Klasy: 1a, 1bc, 1Ba, 3Tbc (energetycy), 4Ta, 4Tb, 4Tc (elektrycy) - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
2. Klasy: 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc, 3Ta, 3Tbc (chłodnicy), 4Tc (chłodnicy) - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ). ZAJĘCIA Z UTP SĄ PRZENIESIONE DO SZKOŁY.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

PRRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE

Od 30. 11. 2020 r. stacjonarnie (w szkole) będą prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych praktycznych w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Nowy plan ukaże się w e-dzienniku 29. 11. 2020 r.

NAUKA ZDALNA DO 03. 01. 2021 R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 03. 01. 2021 r.

DRZWI OTWARTE W ZSELEK

Informujemy, że 01. 12. 2020 r. w godz. 17.30-19.00 w ZSElek odbędą się "Drzwi otwarte" on-line na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem kont uczniów.

Rodzice proszeni są o umawianie się z poszczególnymi nauczycielami przez e-dziennik na konkretną godzinę.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wolność i niepodległość nie są żadnemu państwu dane raz na zawsze. Jak uczy historia, wielokrotnie w różnych miejscach świata wybuchały i wybuchają walki narodowowyzwoleńcze. My, Polacy kilkakrotnie traciliśmy wolność i zawsze jej odzyskanie okupione było wielką ofiara krwi i poświęcenia naszego narodu. Dlatego naszym bohaterskim przodkom winniśmy pamięć i cześć, a sami musimy pamiętać, aby będąc obywatelami świata, zawsze godnie reprezentować swoją ojczyznę.

lis 001 lis 002 

 images

 

 

670 latbyd

el12