• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 r. odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w reżimie sanitarnym. Pracowników szkoły i uczniów obowiązuje zakrywanie nosa i ust (maseczka, przyłbica, chusta), zachowanie dystansu 1,5 m oraz dezynfekcja rąk. W sali lekcyjnej, po zajęciu miejsca można zdjąć maseczkę (przyłbicę, chustę).

Czytaj więcej: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO...

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020 – 2022

 

Z dniem 26. 06. 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Czytaj więcej: RZĄDOWY PROGRAM POMOCY...

BEZPŁATNE BASENY W OKRESIE WAKACJI

Corocznie Prezydent Miasta zaprasza młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy do aktywnego wypoczynku, umożliwiając bezpłatny wstęp na pływalnie miejskie.

Z basenów można korzystać w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. w dni robocze od godziny otwarcia do godz. 14.00 po okazaniu legitymacji szkolnej.

Na ww. obiektach dla dzieci i młodzieży dostępna będzie połowa miejsc wyznaczonych limitem w okresie epidemii, a pozostałe miejsca przeznaczone będą dla osób dorosłych, korzystających z basenów na zwykłych zasadach. W przypadku braku chętnych osób dorosłych, uczniowie mogą korzystać z więcej niż 50% miejsc.

Wszyscy użytkownicy basenów zobowiązani są do przestrzegania procedur aktualnego reżimu sanitarnego.

UDANYCH WAKACJI!

Nadszedł czas, aby odpocząć od komputerów, laptopów, smartfonów, książek po trudnym, nietypowym nauczaniu. Zdalne kształcenie było dla nas wszystkich nowym doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w domowych warunkach. W tym okresie dokonaliśmy wiele, aby udoskonalić naszą zdalną pracę, lecz najcenniejszy jest bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli!

Zatem czekamy na Was 1 września 2020 r.

ODBIÓR ŚWIADECTW

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020 w Zespole Szkół Elektrycznych w tradycyjnej formie nie odbędzie się. Uczniowie będą odbierać świadectwa 26. 06. 2020 r. według ustalonego porządku z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązkowe jest posiadanie własnego długopisu, maseczki (szalika, chustki) i jednorazowych rękawiczek.

Klasa 1a – godz. 9.00 (wejście boczne od szatni)

Klasa 1b – godz. 9.00 (wejście do łącznika przy sali gimnastycznej)

Klasa 1c – godz. 9.00 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

Klasa 1Ta – godz. 9.30 (wejście boczne od szatni)

Klasa 1Tb – godz. 9.30 (wejście do łącznika przy sali gimnastycznej)

Klasa 1Ba – godz. 9.30 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

Klasa 2Ta – godz. 10.00 (wejście boczne od szatni)

Klasa 2Tb+c – godz. 10.00 (wejście do łącznika przy sali gimnastycznej)

Klasa 3Ta – godz. 10.00 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

Klasa 3Tb – godz. 10.30 (wejście boczne od szatni)

Klasa 3Tc – godz. 10.30 (tylne wejście do sali gimnastycznej)

 images

 

 

670 latbyd

el12