• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

NAUCZANIE HYBRYDOWE W ZSELEK 24 - 28. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 24. 05. 2021 R. DO 28. 05. 2021 R. W TRYBIE HYBRYDOWYM:

 1. Klasy: 1a, 1bc, 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc – PRACUJĄ STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
 2. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
 3. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa w budynku szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony boiska.
 5. Dla dojeżdżających rowerami zamontowano stojaki przy bocznym wejściu od strony boiska.
 6. Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły w czasie lekcji i przerw.
 7. Od 24. 05. 2021 r. w reżimie sanitarnym będzie funkcjonował sklepik szkolny.

DRZWI OTWARTE 18. 05. 2021 R.

18. 05. 2021 r. w godz. 17.00-18.30 w ZSElek odbędą się tzn. "Drzwi otwarte" dla Rodziców on-line na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem kont Uczniów. Rodzice zostaną poinformowani o proponowanych ocenach rocznych (w tym grożących ocenach niedostatecznych i nagannych).

Rodzice są proszeni o umawianie się z poszczególnymi Nauczycielami przez e-dziennik na konkretną godzinę. Indywidualne spotkania Rodziców z Nauczycielami i/lub Wychowawcą będą się odbywać na koncie MT Uczniów.

NAUCZANIE HYBRYDOWE W ZSELEK 17 - 21. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 17. 05. 2021 R. DO 21. 05. 2021 R. W TRYBIE HYBRYDOWYM:

1. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
2. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
3. Klasy: 3Ta i 3Tbc przebywają na praktykach zawodowych u pracodawców.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 11. 05. 2021 R. DO 14. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 11. 05. 2021 R. DO 14. 05. 2021 R.:

1. 11. 05. 2021 r. zajęcia-dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze odbywają się tylko dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Elektrycznej.

2. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
3. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
4. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
5. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM!

Informujemy, iż 30. 04. 2021 r. wszyscy ukończycie z sukcesem Szkołę i zostaniecie Absolwentami. GRATULUJEMY!

Tradycyjna uroczystość zakończenia zajęć w roku szkolnym 2020-2021, podczas której wręczone byłyby Wam świadectwa ukończenia szkoły, niestety nie odbędzie się.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, świadectwa tegorocznym Absolwentom zostaną wręczone według indywidualnych harmonogramów 30. 04. 2021 r., które roześlą wychowawcy klas przez e-dziennik.

Ogólny harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły:

klasa 4Ta - godz. 12.30, wejście do łącznika przy sali gimnastycznej,

klasa 4Tb - godz. 11.30, tylne wejście do sali gimnastycznej,

klasa 4Tc - godz. 10.30, wejście do łącznika przy sali gimnastycznej.

Drodzy Absolwenci, proszę zgłaszać się o określonej indywidualnym harmonogramem godzinie z dowodem tożsamości i własnym długopisem. Obowiązkowe jest posiadanie maseczki i jednorazowych rękawiczek. Proszę zachowywać dystans.

AKTUALIZACJA NAUCZANIE ZDALNE 19-23. 04. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 19. 04. 2021 R. DO 23. 04. 2021 R.:

1. Klasy: 1a, 1bc, 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS (WARSZTATY W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ TAKŻE ON-LINE).
2. Klasy: 3Ta, 3Tbc, 4Ta, 4Tb, 4Tc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE. ZAJĘCIA Z UTP SĄ PRZENIESIONE DO SZKOŁY.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji, który w weekend pojawi się w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

 images

 

 

670 latbyd

el12