• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Drukarze dla medyków

W obliczu pandemii koronowirusa, społeczność druku 3D jednoczy siły w celu wsparcia polskiej służby zdrowa, która znalazła się na pierwszej linii walki z niewidzialnym wrogiem.

Zespół Szkół Elektrycznych z inicjatywy pracowników dołączył do akcji "Druk Przyłbic Kujawsko-Pomorskie".

Zapraszamy do współpracy.

92185903 3481407278540912 245652896467648512 o

Więcej informacji o akcji "Druk Przyłbic Kujawsko-Pomorskie".

 

 

WAŻNA INFORMACJA


INFORMUJEMY, IŻ ZDALNE NAUCZANIE BĘDZIE KONTYNUOWANE DO 26. 04. 2020 R.

EGZAMINY MATURALNE ODBĘDĄ SIĘ W DRUGIEJ POŁOWIE CZERWCA. KONKRETNY TERMIN ZOSTANIE PODANY TRZY TYGODNIE PRZED EGZAMINAMI.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 25. 03 – 10. 04. 2020 R.

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,


w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
,

informuję o zasadach organizacji pracy w Zespole Szkół Elektrycznych w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania (25. 03 – 10. 04. 2020):

 1. Nauka odbywać się będzie zdalnie, przy użyciu różnych, wybranych przez nauczycieli narzędzi kształcenia na odległość.

Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami
z zastosowaniem zadeklarowanych platform i aplikacji edukacyjnych) oraz asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane będzie za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej lub innej formy umówionej z uczniem, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

Czytaj więcej: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 25....

Zajęcia dla maturzystów w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole

W poniedziałek 16. 03. 2020 r. rozpoczną się zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole. W pierwszym tygodniu od 16. 03 do 20. 03. 2020 r. przygotowane zostały lekcje online (wykłady, pokazy, warsztaty) z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, fizyka, historia, chemia oraz wiedza o społeczeństwie. Plan zajęć na portalu https://edupolis.pl/e-learnig/

Zachęcamy do skorzystania z oferty!

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w Zespole Szkół Elektrycznych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Do nauczycieli,

 • zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie:12-25. 03. 2020 r. (zgodnie z komunikatem na stronie MEN);  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których szkoła zapewnia działania opiekuńcze (z komunikatu wynika że tylko dla szkół podstawowych) ;
 • od 12 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły;
 • wszelkie informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły;
 • prośba do nauczycieli, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 • proszę śledzić komunikaty w e-dzienniku.

Do Rodziców,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.;
 • od 12 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły przez 2 tygodnie12-25. 03. 2020 r.;
 • 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze tylko w szkołach podstawowych;
 • zachęcajcie Państwo młodzież do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • nauczyciele naszej szkoły będą do Państwa dyspozycji poprzez e-dziennik;
 • jeśli macie Państwo jeszcze dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;
 • rygorystycznie przestrzegajcie Państwo w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
 • proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.
Czytaj więcej: KOMUNIKAT

Zapraszamy do zapisów na staże w ramach projektu "Dzisiaj staż, jutro praca"

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich. Realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów szkół we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Staże/praktyki służą podniesieniu umiejętności praktycznych uczennic/uczniów. Za uczestnictwo w stażu/ praktyce uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:
 • technik elektryk (4 uczniów),
 • technik energetyk (3 uczniów),
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji (3 uczniów).
Czytaj więcej: Zapraszamy do zapisów na...

 images

 

 

el12

670 latbyd