• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

ZEBRANIA Z RODZICAMI 15. 06. 2021 r.

15. 06. 2021 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych
dotyczące wspierania uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

Spotkania są zaplanowane na platformie Microsoft Teams poprzez konta uczniów.

ZAPRASZAMY!

POWRÓT DO NAUCZANIA STACJONARNEGO W ZSELEK

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 31. 05. 2021 R. W TRYBIE STACJONARNYM:

1. Klasy: 1a, 1bc, 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 3Ta (od 01. 06), 3Tbc (od 01. 06) - PRACUJĄ STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
2. Klasy: 2Ta i 2Tbc przebywają na praktykach zawodowych u pracodawców od 01. 06.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

PONIŻEJ LINK DO ZAKTUALIZOWANYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH MEiN, MZ I GIS:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00010184_01_01.pdf

NAUCZANIE HYBRYDOWE W ZSELEK 24 - 28. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 24. 05. 2021 R. DO 28. 05. 2021 R. W TRYBIE HYBRYDOWYM:

 1. Klasy: 1a, 1bc, 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc – PRACUJĄ STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
 2. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
 3. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa w budynku szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony boiska.
 5. Dla dojeżdżających rowerami zamontowano stojaki przy bocznym wejściu od strony boiska.
 6. Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły w czasie lekcji i przerw.
 7. Od 24. 05. 2021 r. w reżimie sanitarnym będzie funkcjonował sklepik szkolny.

DRZWI OTWARTE 18. 05. 2021 R.

18. 05. 2021 r. w godz. 17.00-18.30 w ZSElek odbędą się tzn. "Drzwi otwarte" dla Rodziców on-line na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem kont Uczniów. Rodzice zostaną poinformowani o proponowanych ocenach rocznych (w tym grożących ocenach niedostatecznych i nagannych).

Rodzice są proszeni o umawianie się z poszczególnymi Nauczycielami przez e-dziennik na konkretną godzinę. Indywidualne spotkania Rodziców z Nauczycielami i/lub Wychowawcą będą się odbywać na koncie MT Uczniów.

NAUCZANIE HYBRYDOWE W ZSELEK 17 - 21. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 17. 05. 2021 R. DO 21. 05. 2021 R. W TRYBIE HYBRYDOWYM:

1. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
2. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
3. Klasy: 3Ta i 3Tbc przebywają na praktykach zawodowych u pracodawców.
3. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
4. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 11. 05. 2021 R. DO 14. 05. 2021 R.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 11. 05. 2021 R. DO 14. 05. 2021 R.:

1. 11. 05. 2021 r. zajęcia-dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze odbywają się tylko dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Elektrycznej.

2. Klasy: 1a, 1bc - PRACUJĄ WYŁĄCZNIE ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS.
3. Klasy: 1Ba, 2a, 2b, 2c, 2Ba, 2Ta, 2Tbc - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ ZAWODOWE TEORETYCZNE ODBYWAJĄ ON-LINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS, A PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE W SZKOLE (W TYM W ZSM NR 2 NA UL. BARWNEJ).
4. Zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji w e-dzienniku.
5. Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły (z wyjątkiem lekcji i zgody nauczyciela na odkrycie), systematyczne mycie i dezynfekcja rąk oraz zachowywanie dystansu.

 images

 

 

670 latbyd

el12