• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

PRRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE STACJONARNIE

Od 30. 11. 2020 r. stacjonarnie (w szkole) będą prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych praktycznych w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Nowy plan ukaże się w e-dzienniku 29. 11. 2020 r.

NAUKA ZDALNA DO 03. 01. 2021 R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 03. 01. 2021 r.

DRZWI OTWARTE W ZSELEK

Informujemy, że 01. 12. 2020 r. w godz. 17.30-19.00 w ZSElek odbędą się "Drzwi otwarte" on-line na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem kont uczniów.

Rodzice proszeni są o umawianie się z poszczególnymi nauczycielami przez e-dziennik na konkretną godzinę.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wolność i niepodległość nie są żadnemu państwu dane raz na zawsze. Jak uczy historia, wielokrotnie w różnych miejscach świata wybuchały i wybuchają walki narodowowyzwoleńcze. My, Polacy kilkakrotnie traciliśmy wolność i zawsze jej odzyskanie okupione było wielką ofiara krwi i poświęcenia naszego narodu. Dlatego naszym bohaterskim przodkom winniśmy pamięć i cześć, a sami musimy pamiętać, aby będąc obywatelami świata, zawsze godnie reprezentować swoją ojczyznę.

lis 001 lis 002 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ELEKTRYKU

14 października 2020 r. w murach naszej szkoły po raz kolejny rozbrzmiało uroczyste „Ślubujemy!”. Uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do społeczności uczniowskiej „ELEKTRYKA”. Wydarzeniu temu tradycyjnie towarzyszył Sztandar Szkoły, na który pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Życzenia powodzenia i motywacji do nauki padły z ust prowadzących: Pauliny Wieckiej, Pawła Kamińskiego i Bartosza Cabana.

Po części oficjalnej uczniowie klas pierwszych wykazali się talentem poetyckim, recytując samodzielnie napisane wiersze o klasie.

Podczas uroczystości pani Dyrektor Wiesława Sraga przyjęła ślubowanie od Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybranego przez społeczność uczniowską 30 września 2020 r. Przewodniczącym Szkoły został Paweł Kamiński z klasy 2a, zastępcą Antoni Gawłowski z 4Tc, skarbnikiem Paulina Wiecka z klasy 2c.

Nie możemy zapomnieć, że 14 października to Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi uczniowie złożyli miłe życzenia.

WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW, NOWEMU SAMORZĄDOWI GRATULUJEMY, WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY ŻYCZYMY ZDROWIA I WYTRWAŁOŚCI!

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

DEN 001 DEN 002
DEN 004 DEN 003

 images

 

 

670 latbyd

el12