• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Rekrutacja 2020

Zespół Szkół Elektrycznych

oferuje naukę:

w Technikum Elektryczno-Energetycznym nr 2 im. Jana III Sobieskiego

oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 Elektrycznej.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 im. Jana III Sobieskiego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Elektrycznej na rok szkolny 2020/21 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego firmy Vulcan.

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów od 11 maja 2020 r. na stronie https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat

Technikum Elektryczno-Energetyczne oferuje kształcenie w zawodach:

 • technik elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń dźwigowych.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Elektryczna oferuje kształcenie w zawodach:

 • elektryk,
 • elektromechanik.

 

 Link:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Oferta szkoły

Technikum Elektryczno-Energetyczne nr 2 im. Jana III Sobieskiego

Technikum Elektryczno-Energetyczne ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym młodzieży. Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz potrzebom rynku pracy kształcąc w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach:

 • technik elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń dźwigowych.

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania poprzez:

 • zajęcia dydaktyczne z wysoko wyspecjalizowaną kadrą nauczycielską,
 • zajęcia dydaktyczne z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • nowoczesną bazę dydaktyczno-laboratoryjną,
 • zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • zajęcia specjalistyczne branżowe z kadrą inżynierską przedsiębiorstw,
 • konsultacje z pracodawcami, pracownikami uczelni wyższych w zakresie programów nauczania, ich ewaluacji i dostosowania do potrzeb rynku pracy,
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
 • realizację praktyk zagranicznych w ramach projektu ERASMUS+,
 • realizację dodatkowych zajęć zawodowych i płatnych letnich staży u lokalnych pracodawców w ramach projektu unijnego AKCJA-KWALIFIKACJA,
 • organizację wycieczek zawodowych,
 • systematyczne unowocześnianie pracowni w odpowiedni sprzęt specjalistyczny.

Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą:

 • ENEA SA
 • ELTEKO s.c. - Bydgoszcz
 • BMT Klimatyzacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Dresdener Kuhlanlagenbau DKA-POLSKA oddział Bydgoszcz
 • FAMOR - Zakład Urządzeń Okrętowych w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • EL-DAR - Przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne - Bydgoszcz
 • P.W. "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • P.W. ”JUREX” w Bydgoszczy
 • P.P.U. „ELMONTAŻ BG"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • GreKa sp. z o.o. Bydgoszcz,
 • KlimatSolec sp. z o.o. Solec Kujawski
 • Metalko sp. z o.o. Bydgoszcz
 • Roszak Chłodnictwo Klimatyzacja sp. z o.o. Solec Kujawski
 • Trepka sp. z o.o. Osielsko
 • Zakład Usług Chłodniczych i Klimatyzacji - Jan Hapka Bydgoszcz
 • MONDI - Świecie
 • PROMAR Bydgoszcz
 • Elwind Bydgoszcz
 • Pobud Bydgoszcz
 • TRYB-DŹWIG Bydgoszcz
 • PANDA Bydgoszcz
 • ZISCO INSTALACJE - Rafał Trębacz Pruszcz Pomorski
 • "Grupa Kaczmarek" - Bydgoszcz
 • PUEiT s.c. - Koronowo
 • AMG ELEKTRO - Chełmno
 • Instalacje elektryczne - Żabczyński Dariusz - Bydgoszcz

       WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI BRANŻOWYMI

 • PROZON - FUNDACJA DLA KLIMATU - Warszawa
 • KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA - Warszawa
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW DŹWIGÓW - Warszawa
 • STOWARZYSZENIE POLSKA WENTYLACJA - Warszawa
 • STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

       WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

 • UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY w Bydgoszczy
 • UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy
 • ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Elektryczna

Szkoła ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym młodzieży. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz potrzebom rynku pracy kształcąc w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach:

 • elektryk,
 • elektromechanik.

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania poprzez:

 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
 • realizację praktyk zagranicznych w ramach projektu ERASMUS+,
 • realizację dodatkowych zajęć zawodowych i płatnych letnich staży u lokalnych pracodawców w ramach projektu unijnego AKCJA-KWALIFIKACJA,
 • organizację wycieczek zawodowych,
 • systematyczne doposażanie pracowni w nowoczesny sprzęt.

 Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą:

 • ENEA SA
 • FAMOR - Zakład Urządzeń Okrętowych w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • EL-DAR - Przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne - Bydgoszcz
 • MONDI - Świecie
 • PROMAR Bydgoszcz
 • "Grupa Kaczmarek" - Bydgoszcz
 • PUEiT s.c. - Koronowo
 • AMG ELEKTRO - Chełmno
 • ZISCO INSTALACJE - Rafał Trębacz Pruszcz Pomorski
 • Instalacje elektryczne - Żabczyński Dariusz - Bydgoszcz
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”JUREX” w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ELMONTAŻ BG"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy

 

Technik energetyk

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną.

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie energetyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
 • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
 • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych.

Technik energetyk powinien posiadać wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających i przesyłających energię cieplną i elektryczną, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych.
 • ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA ENERGETYKA wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ENERGETYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA:

 • ENEA S.A. - Oddział w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy,
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz,
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy 

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

Regulamin praktyki zawodowej

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze praktyki zawodowej.

Zadaniem praktyki zawodowej jest wstępna adaptacja uczniów do przyszłej pracy zawodowej, polega na:

 • zapoznaniu z organizacją zakładu przemysłowego, miejscami pracy oraz typowymi pracami dla przyszłego absolwenta o specjalnościach takich jak energoelektronika, elektrotechnika przemysłowa, klimatyzacja
  i chłodnictwo,
 • zbliżeniu do zagadnień technicznych, społeczno-gospodarczych
  i ekonomicznych zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu z obsługą, konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, elementami automatyki, napędem energoelektronicznym oraz systemem zasilania zakładu energią elektryczną,
 • kształtowaniu umiejętności praktycznych w procesie remontowym maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zapoznaniu z dokumentacją techniczno-ruchową zakładu,
 • korzystaniu z literatury technicznej typu: normy, katalogi, przepisy,
 • uzmysłowieniu uczniowi różnic między technologiami w skali warsztatu szkolnego i zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu się z zasadami wdrażania postępu technicznego
  i naukowego,
 • rozbudzeniu zainteresowań zawodowych,
 • przestrzegania przepisów p.poż. i bhp na terenie zakładu.

 

Czytaj więcej: Regulamin praktyki zawodowej

Technik elektryk

 TECHNIK ELEKTRYK:

1. Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.

Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność.

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA ELEKTRYKA wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

2.  ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ELEKTRYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA: 

 • ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy
 • ELTEKO s.c. - Bydgoszcz
 • FAMOR S.A. w Bydgoszczy
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • EL-DAR - Przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne - Bydgoszcz
 • P.W. "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • P.W. ”JUREX” w Bydgoszczy
 • P.P.U. „ELMONTAŻ BG"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy
 • MONDI - Świecie
 • PROMAR Bydgoszcz
 • Elwind Bydgoszcz
 • Pobud Bydgoszcz
 • TRYB-DŹWIG Bydgoszcz
 • PANDA Bydgoszcz
 • ZISCO INSTALACJE - Rafał Trębacz Pruszcz Pomorski
 • "Grupa Kaczmarek" - Bydgoszcz
 • PUEiT s.c. - Koronowo
 • AMG ELEKTRO - Chełmno
 • Instalacje elektryczne - Żabczyński Dariusz - Bydgoszcz
 • Elektrofal Falkiewicz - Pruszcz Pomorski

      

3. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

4. EWENTUALNA KONTYNUACJA  NAUKI W ZAWODZIE ELEKTRYK.

 • UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY W BYDGOSZCZY,
 • POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
 • POLITECHNIKA GDAŃSKA
 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA i inne.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik chłodnictwa i klimatyzacji (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

Nauka w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z wymienionych poniżej kwalifikacji, a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu – TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

ELE.03 Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

ELE.04 Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 

1. CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania i uruchamiania instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• oceniania stanu technicznego instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• naprawy oraz modernizacji instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
• organizowania prac związanych z  montażem i eksploatacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

2. Przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołą w zakresie kształcenia techników chłodnictwa i klimatyzacji, możliwość zdobycia zatrudnienia:• BMT Klimatyzacja sp. z o.o. Bydgoszcz,
• DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Bydgoszcz,
• DKA Polska sp. z o.o. Bydgoszcz
• Ekoklimax Projekt sp.j. Bydgoszcz
• GreKa sp. z o.o. Bydgoszcz,
• KlimatSolec sp. z o.o. Solec Kujawski
• Metalko sp. z o.o. Bydgoszcz
• Promont Bujak sp. z o.o. Bydgoszcz
• Roszak Chłodnictwo Klimatyzacja sp. z o.o. Solec Kujawski
• Trepka sp. z o.o. Osielsko
3. Kontynuacja nauki w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
• UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY W BYDGOSZCZY
• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY,
• POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
• POLITECHNIKA GDAŃSKA
• POLITECHNIKA WARSZAWSKA
• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
• POLITECHNIKA ŚLĄSKA
4. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

 

 images

 

 

670 latbyd

el12