• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Technik elektryk

Technikum Elektryczno - Energetyczne

 

Technik elektryk (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka) 

Nauka w zawodzie technik elektryk trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z wymienionych poniżej kwalifikacji, a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu – TECHNIK ELEKTRYK.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 2. ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ELEKTRYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA: 

 • BMT Klimatyzacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Dresdener Kuhlanlagenbau DKA-POLSKA oddział Bydgoszcz
 • ENERGOMIAR - Zakład Usług Licznikowych
 • FAMOR - Zakład Urządzeń Okrętowych w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
 • MARGOT-ENGINEERING S.J. w Lisim Ogonie
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A. w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjne E. Jankowiak, W. Tomczak S.J. w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATELBUD" w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”JUREX” w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych "ENERGOBUD"
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ELMONTAŻ"
 • Taurus Technic sp. j. – w Osielsku
 • ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy

 3. EWENTUALNA KONTYNUACJA  NAUKI W ZAWODZIE ELEKTRYK.

 • UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY W BYDGOSZCZY,
 • POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
 • POLITECHNIKA GDAŃSKA
 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA i inne.

 4. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

 

te4 te2 te4      
2 3 DSC_0052      
DSC_0053   DSC_0058      
           
           
           

Nabór do Technikum Elektryczno - Energetycznego na rok szkolny 2016/2017 odbywa się  z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz wprowadzenie podania dostępna jest po adresem: www.bydgoszcz.edu.com.pl od 23 maja 2016 r.

Regulamin praktyki zawodowej

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze praktyki zawodowej.

Zadaniem praktyki zawodowej jest wstępna adaptacja uczniów do przyszłej pracy zawodowej, polega na:

 • zapoznaniu z organizacją zakładu przemysłowego, miejscami pracy oraz typowymi pracami dla przyszłego absolwenta o specjalnościach takich jak energoelektronika, elektrotechnika przemysłowa, klimatyzacja
  i chłodnictwo,
 • zbliżeniu do zagadnień technicznych, społeczno-gospodarczych
  i ekonomicznych zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu z obsługą, konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, elementami automatyki, napędem energoelektronicznym oraz systemem zasilania zakładu energią elektryczną,
 • kształtowaniu umiejętności praktycznych w procesie remontowym maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zapoznaniu z dokumentacją techniczno-ruchową zakładu,
 • korzystaniu z literatury technicznej typu: normy, katalogi, przepisy,
 • uzmysłowieniu uczniowi różnic między technologiami w skali warsztatu szkolnego i zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu się z zasadami wdrażania postępu technicznego
  i naukowego,
 • rozbudzeniu zainteresowań zawodowych,
 • przestrzegania przepisów p.poż. i bhp na terenie zakładu.

Czytaj więcej: Regulamin praktyki zawodowej

Partnerzy:

Jakości powietrza:

 images

 

 

el12

  

novatica pion k

670 latbyd