• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

NOWATORSKIE KLASY PIERWSZE od września 2024roku

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

 • chcesz zostać rezerwistą i wstąpić do czynnej służby wojskowej?
 • mieć profesjonalne przygotowanie do nauki na wyższych uczelniach wojskowych  (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji)
 • uczestniczyć w obozach i zajęciach specjalistycznych?
 • lubisz sport pod okiem doświadczonych instruktorów?
 • wziąć udział w zawodach sportowych na obiektach wojskowych?
 • chcesz aplikować do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostać oficerem Wojska Polskiego?

 

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy z jednostek wojskowych.

 

Uczniowie już w trakcie nauki zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW będą uczestniczyć w licznych zawodach: zarówno sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizować będą treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

 • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;
 • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;
 • musztrę;
 • ceremoniał wojskowy;
 • podstawy wychowania wojskowego;
 • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;
 • zasady rozpoznania wojskowego;
 • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Korzyści dla Ciebie:

 • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
 • uczniowie OPW mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
 • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
 • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
 • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • zostaną przyjęci na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
 • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

 images

 

 

670 latbyd

el12