• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Rekrutacja 2017

Postępowanie rekrutacyjne do

Technikum Elektryczno-Energetycznego

i

Branżowej Szkoły I Stopnia Elektrycznej

na rok szkolny 2017/18 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego firmy Vulcan.

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat

 

1. Zasady rekrutacji 

2. Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji

3. Rozporządzenie w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

 

Technik energetyk

Technikum Elektryczno - Energetyczne

 

TECHNIK ENERGETYK (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

Energetyka to dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, których zadaniem jest przetwarzanie dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. (źródło: Wikipedia.org)

 

PKPP Lewiatan wskazuje, że obecnie w branży energetycznej mamy do czynienia
z odchodzeniem na emeryturę doświadczonych pracowników - mistrzów w zawodzie energetyk.
Nie następuje jednak zwyczajowa wymiana pokoleń. Problemem jest brak wystarczającej liczby młodych pracowników z wykształceniem średnim, ponieważ placówki kształcenia zawodowego
w zawodzie technik energetyk dopiero rozpoczynają kształcenie. Czołowe przedsiębiorstwa z branży energetycznej borykają się z permanentnym deficytem średniej kadry technicznej. Powyższe stwierdzenia bardzo dobrze rokują dla uczniów, którzy podejmą  naukę  w zawodzie technik energetyk. Przy deficycie pracowników zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetycznych nie będzie stanowiło problemu.

W związku z powyższym Technikum Elektryczno-Energetyczne (jako jedyna szkoła w województwie kujawsko-pomorskim)  od 1 września 2012 roku rozpoczęło kształcenie w zawodzie TECHNIK ENERGETYK.

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia w zawodzie uczniowie będą zdawać egzaminy z wymienionych poniżej kwalifikacji, a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu – TECHNIK ENERGETYK.

E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.

E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

1. CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
 • wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
 • nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

2. ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ENERGETYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA:

 • MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy,
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz,
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A. w Bydgoszczy, 
 • ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy 

3. EWENTUALNA KONTYNUACJA  NAUKI W ZAWODZIE ENERGETYK.

 • UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY W BYDGOSZCZY,
 • POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
 • POLITECHNIKA GDAŃSKA
 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • POLITECHNIKA ŚLĄSKA,
 • POLITECHNIKA OPOLSKA i inne.

4. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

 

te4 te2 te4      
2 3 DSC_0052      
DSC_0053   DSC_0058      
           
           
           

 

Nabór do Technikum Elektryczno - Energetycznego na rok szkolny 2016/2017 odbywa się  z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz wprowadzenie podania dostępna jest po adresem: www.bydgoszcz.edu.com.pl od 23 maja 2016 r.

Regulamin praktyki zawodowej

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze praktyki zawodowej.

Zadaniem praktyki zawodowej jest wstępna adaptacja uczniów do przyszłej pracy zawodowej, polega na:

 • zapoznaniu z organizacją zakładu przemysłowego, miejscami pracy oraz typowymi pracami dla przyszłego absolwenta o specjalnościach takich jak energoelektronika, elektrotechnika przemysłowa, klimatyzacja
  i chłodnictwo,
 • zbliżeniu do zagadnień technicznych, społeczno-gospodarczych
  i ekonomicznych zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu z obsługą, konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, elementami automatyki, napędem energoelektronicznym oraz systemem zasilania zakładu energią elektryczną,
 • kształtowaniu umiejętności praktycznych w procesie remontowym maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zapoznaniu z dokumentacją techniczno-ruchową zakładu,
 • korzystaniu z literatury technicznej typu: normy, katalogi, przepisy,
 • uzmysłowieniu uczniowi różnic między technologiami w skali warsztatu szkolnego i zakładu przemysłowego,
 • zapoznaniu się z zasadami wdrażania postępu technicznego
  i naukowego,
 • rozbudzeniu zainteresowań zawodowych,
 • przestrzegania przepisów p.poż. i bhp na terenie zakładu.

 

Czytaj więcej: Regulamin praktyki zawodowej

Partnerzy:

Jakości powietrza:

 images

 

 

el12

  

novatica pion k

670 latbyd