• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

Technik energetyk może być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, jako główny energetyk w przedsiębiorstwach produkujących energię elektryczną oraz cieplną.

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie energetyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych,
 • pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych,
 • nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycznych.

Technik energetyk powinien posiadać wiedzę z zakresu montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń wytwarzających i przesyłających energię cieplną i elektryczną, wykonywania zadań związanych z remontowaniem i eksploatacją maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach oraz powinien znać podstawowe procesy termodynamiczne zachodzące w maszynach energetycznych, a także sposoby sterowania tymi urządzeniami.

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych.
 • ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA ENERGETYKA wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ENERGETYKÓW, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA:

 • ENEA S.A. - Oddział w Bydgoszczy
 • Zakład TELE-FONIKA Kable w Bydgoszczy
 • MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • MEGA-POL S.A. w Bydgoszczy,
 • Komunalne  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz,

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.


 images

 

 

670 latbyd

el12