• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Technik chłodnictwa i klimatyzacji 2018

Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest nowym zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku jako efekt działań podjętych przez naszą szkołę. Konieczność stworzenia optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki, a także zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i transportu artykułów wymagających niskich temperatur wymaga przygotowania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów do montażu
i obsługi tych urządzeń.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii.

Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności.

1. Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

Uczeń w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • Kwalifikacja EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych,
 • Kwalifikacja EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

Uczeń, który ukończy szkołę, uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, jeśli zda egzaminy z powyższych kwalifikacji, uzyskuje dyplom TECHNIKA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI wraz z suplementem w języku angielskim opisującym uzyskane umiejętności i kompetencje.

2. ZAKŁADY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA TECHNIKÓW CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI, MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZATRUDNIENIA:

 • BMT Klimatyzacja sp. z o.o. Bydgoszcz,
  • DKA Polska sp. z o.o. Bydgoszcz
  • GreKa sp. z o.o. Bydgoszcz,
  • KlimatSolec sp. z o.o. Solec Kujawski
  • Metalko sp. z o.o. Bydgoszcz
  • Zakład Usług Chłodniczych i Klimatyzacyjnych - Jan Hapka - Bydgoszcz
  • Promar Bydgoszcz
  • Roszak Chłodnictwo Klimatyzacja sp. z o.o. Solec Kujawski
  • Trepka sp. z o.o. Osielsko

3. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

FE POWER pion pl 1 rgb

 images

 

 

el12

670 latbyd