• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

Drodzy uczniowie!
22 czerwca w bibliotece w godzinach od 11:00 do 13:00 macie niepowtarzalną okazję, żeby:
- sprzedać podręczniki, których już nie potrzebujecie, młodszym koleżankom  i kolegom,
- nabyć książki od uczniów klas starszych.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze :
pani mgr Danuta Orszulak i pani mgr Anna Imbierowicz

LEGO Mindstorms NXT

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 12 wyrażają gorące podziękowania Fundacji Rozwoju Mechatroniki za przekazanie darowizny w postaci dziesięciu zestawów robotów edukacyjnych LEGO Mindstorms NXT 2.0

 

 Roboty wzbogacą bazę dydaktyczną naszej szkoły i stanowić będą ważną pomoc w procesie edukacyjnym młodzieży Zespołu Szkół nr 12.

Egzaminy maturalne

Egzaminy maturalne
w Technikum Elektryczno-Energetycznym
i Liceum Profilowanym nr 3

 Egzamin maturalny (część pisemna) odbędzie się:

• 04.05.2012 r. (piątek) – godz. 9.00–11.50 – j. polski,
• 08.05.2012 r. (wtorek) – godz. 9.00–11.50 matematyka (PP)
• 09.05.2012 r. (środa) – godz. 9.00-12.00 – matematyka (PR)
• 10.05.2012 r. (czwartek) – godz. 9.00-11.00 język angielski (PP)
• 10.05.2012 r. (czwartek) – godz. 14.00-17.40 język angielski (PR)
• 11.05.2012 r. (piątek) – godz. 9.00-11.00 wiedza o społeczeństwie
• 11.05.2012 r. (piątek) – godz. 14.00-16.00 fizyka
• 16.05.2012 r. (środa) – godz. 9.00-11.00 język niemiecki
• 17.05.2012 r. (czwartek) – godz. 9.00-11.30 geografia

Zajęcia dydaktyczne w dniach 04.05, 08.05, 10.05 2012 roku w Zespole Szkół
nr 12 w Bydgoszczy nie odbywają się.

Egzamin maturalny (część ustna) odbędzie się:

• 14.05.2012 r. (poniedziałek) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski,
• 15.05.2012 r. (wtorek) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski,
• 16.05.2012 r. (środa) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski,
• 17.05.2012 r. (czwartek) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski, j. niemiecki

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte
w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego
W Bydgoszczy

plakat

Zapraszamy uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z rodzicami
na DRZWI OTWARTE, które odbędą się 14 kwietnia 2012 roku (sobota) w godzinach
od 10.00 do 13.00

W programie:
• Microsoft Day – Szkoła Nowych Technologii – warsztaty,
• prezentacja klas gimnazjalnych z innowacjami pedagogicznymi,
• zajęcia w pracowniach specjalistycznych,
• szkolenie dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
• występy artystyczne uczniów i wiele innych atrakcji.

Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzamy nowy zawód TECHNIK ENERGETYK

Oferta

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2012/2013

TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNE

 Zawód 
- technik elektryk (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

- montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
- oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
- montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
- dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

NOWOŚĆ!!!
- technik energetyk (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
- wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
- wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
- nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
- Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu
 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole)
- 2 zdjęcia

Seminarium

GIMNAZJUM NR 35 I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

 zapraszają na organizowane
XI BYDGOSKIE SEMINARIUM EKOLOGICZNE

pod hasłem

„CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU CZY ZAGROŻENIEM?",
które odbędzie się 30 marca 2012 roku w budynku Zespołu szkól nr 12
im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.

 

Czytaj więcej: Seminarium

 images

 

 

670 latbyd

el12