• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Bydgoskie Seminarium Ekologiczne

     22 marca, już po raz 12 w naszej szkole, odbyło się Bydgoskie Seminarium Ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konferencji była popularyzacja zachowań prozdrowotnych i proekologicznych oraz podejmowanie takich działań w najbliższym środowisku ucznia. Wśród zaproszonych gości był między innymi Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Ekologicznego Prof. UKW, dr hab. Mieczysław Wojtasik, który objął honorowy patronat nad seminarium już od wielu lat.
Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali swoje referaty na temat: „Bioróżnorodność jako pełny dynamizm żywej przyrody", gdzie najciekawsze prace zostały nagrodzone.
W ramach seminarium dla uczestników konferencji odbyły się warsztaty dotyczące bioróżnorodności poprowadzone przez panią mgr Ewę Wachowiak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
     Sponsorami seminarium byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Urząd Miasta w Bydgoszczy, wydawnictwo Nowa Era oraz Rada Rodziców z Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy.

Twoje kliknięcie może pomóc! Poświęć kilka sekund dla innych!

Kliknij na obrazek możesz pomóc!

Uczniowie naszej szkoły starają się o uzyskanie tytułu Szkoły Humanitarnej nadawanego przez Polską Akcję Humanitarną. W pierwszym semestrze wolontariusze realizowali projekt dotyczący braku wody na świecie. Tym razem chcemy przekazać informacje o problemie głodu i niedożywienia, zachęcić do działań, które mogą pomóc nakarmić choćby jedną głodującą osobę. W tym tygodniu w naszej szkole odbędą się liczne imprezy związane z poszerzeniem wiedzy uczniów o niedożywieniu.

 - We wtorek o godz. 12.35 zapraszamy trzyosobowe delegacje klas gimnazjalnych do udziału w konkursie matematycznym. Spotkanie uczestników przy pokoju nauczycielskim.
- W środę o godz. 10.45 odbędzie się apel dla klas: 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 3e – hol pierwszego piętra
- W środę o godz. 11.50 zapraszamy na apel klasy: 2b, 3a, 3b, 3d, 1Ta – hol pierwszego piętra
- W czwartek godz. 11.50 – konkurs literacki dla dwuosobowych zespołów z klas gimnazjalnych. Spotkanie przy pokoju nauczycielskim.

Wolontariusze zagoszczą również na zajęciach wychowawczych w wybranych klasach, by przekazać informacje o problemie głodu na świecie i zachęcić uczniów do działania na rzecz niemarnowania jedzenia i wspierania organizacji działających na rzecz zapobiegania klęskom niedożywienia i głodu.

Zachęcamy do włączenia się w akcje proponowane w tym tygodniu! Wolontariusze i opiekunowie

Pola Nadziei

Już w piątek, 22 marca,
możesz wesprzeć hospicjum,
biorąc udział w zbiórce pieniędzy
prowadzonej przez naszych wolontariuszy.

 Przed świętami zachęcamy do otwarcia serc
na potrzeby innych

Wolontariusze

 images

 

 

670 latbyd

el12