• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Informacja

23. 05. 2013 r. w godz. 17.00 – 18.30
w Zespole Szkół nr 12
odbędą się „Drzwi otwarte”
dla Rodziców uczniów Gimnazjum nr 35,
Technikum Elektryczno-Energetycznego
i Liceum Profilowanego Elektrycznego nr 3.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców!

Czytaj więcej: Informacja

zaproszenie

ZAPROSZENIE DLA PRACOWNIKÓW I EMERTÓW ZS nr 12

Serdecznie zapraszam do udziału w wycieczce Szlakiem Piastowskim, która odbędzie się w dniach 28-29.06.2013 roku (piątek-sobota).

Na w/w imprezę zarezerwowane są środki na dofinansowanie z ZFŚS. Chętnych do udziału w wycieczce proszę o składanie deklaracji do 29.05.2013 r. oraz jednocześnie złożenie wniosku o dofinansowanie udziału w tej wycieczce (przypominam, że 29.05.2013 r. jest również ostatecznym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie oraz wypoczynku dzieci).

Przewiduję średnią wpłatę własną uczestnika 30 zł (będzie ona zróżnicowana zgodnie z kryteriami socjalnymi).

 

                                                                                                                                          Dyrektor Szkoły

 

Czytaj więcej: zaproszenie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w roku szkolnym 2012/2013

 Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe są zobowiązane do odebrania w sekretariacie szkoły od dnia 6 maja 2013 r. „Indywidualnego harmonogramu zdawania egzaminu zawodowego".

Termin i miejsce etapu pisemnego egzaminu:
17 czerwiec 2013 r., godz. 12:00
Zespół Szkół nr 12
Bydgoszcz, Stawowa 41

Termin i miejsce etapu praktycznego egzaminu:
19 czerwiec 2013 r., godz. 9:00
Zespół Szkół nr 12
Bydgoszcz, Stawowa 41

Uwaga:
Zdający zgłasza się do ośrodka egzaminacyjnego w wyznaczonym dniu odpowiedniego etapu egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
Na każdy etap egzaminu zdający przynosi ze sobą:
- dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem)
- własny Indywidualny harmonogram zdawania egzaminu zawodowego
- przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

 images

 

 

670 latbyd

el12