• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

WSPIERAMY NASZYCH!

Let’s win to konkurs zorganizowany przez Fundację Instytut Jakości W Edukacji w ramach Tygodnia Języków. Zadaniem gimnazjalistów, którzy wzięli w nim udział, było zaprojektowanie koszulki wraz z hasłem promującym EURO 2012.

Trzy trzyosobowe grupy uczniów Gimnazjum 35 przygotowały projekty.

To, czy zwyciężą, zależy od ilości oddanych na nie głosów.

Zachęcamy wszystkich odwiedzających stronę szkoły do klikania głosowania na nasze projekty. Głosy można oddawać  raz dziennie do 17 czerwca.

Linki do projektów:

http://tydzienjezykow.pl/letswin.php/prace/948

http://tydzienjezykow.pl/letswin.php/prace/952

http://tydzienjezykow.pl/letswin.php/prace/955

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

Drodzy uczniowie!
22 czerwca w bibliotece w godzinach od 11:00 do 13:00 macie niepowtarzalną okazję, żeby:
- sprzedać podręczniki, których już nie potrzebujecie, młodszym koleżankom  i kolegom,
- nabyć książki od uczniów klas starszych.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze :
pani mgr Danuta Orszulak i pani mgr Anna Imbierowicz

LEGO Mindstorms NXT

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 12 wyrażają gorące podziękowania Fundacji Rozwoju Mechatroniki za przekazanie darowizny w postaci dziesięciu zestawów robotów edukacyjnych LEGO Mindstorms NXT 2.0

 

 Roboty wzbogacą bazę dydaktyczną naszej szkoły i stanowić będą ważną pomoc w procesie edukacyjnym młodzieży Zespołu Szkół nr 12.

Egzaminy maturalne

Egzaminy maturalne
w Technikum Elektryczno-Energetycznym
i Liceum Profilowanym nr 3

 Egzamin maturalny (część pisemna) odbędzie się:

• 04.05.2012 r. (piątek) – godz. 9.00–11.50 – j. polski,
• 08.05.2012 r. (wtorek) – godz. 9.00–11.50 matematyka (PP)
• 09.05.2012 r. (środa) – godz. 9.00-12.00 – matematyka (PR)
• 10.05.2012 r. (czwartek) – godz. 9.00-11.00 język angielski (PP)
• 10.05.2012 r. (czwartek) – godz. 14.00-17.40 język angielski (PR)
• 11.05.2012 r. (piątek) – godz. 9.00-11.00 wiedza o społeczeństwie
• 11.05.2012 r. (piątek) – godz. 14.00-16.00 fizyka
• 16.05.2012 r. (środa) – godz. 9.00-11.00 język niemiecki
• 17.05.2012 r. (czwartek) – godz. 9.00-11.30 geografia

Zajęcia dydaktyczne w dniach 04.05, 08.05, 10.05 2012 roku w Zespole Szkół
nr 12 w Bydgoszczy nie odbywają się.

Egzamin maturalny (część ustna) odbędzie się:

• 14.05.2012 r. (poniedziałek) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski,
• 15.05.2012 r. (wtorek) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski,
• 16.05.2012 r. (środa) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski,
• 17.05.2012 r. (czwartek) – 8.00-14.00 – j. polski, j. angielski, j. niemiecki

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte
w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego
W Bydgoszczy

plakat

Zapraszamy uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z rodzicami
na DRZWI OTWARTE, które odbędą się 14 kwietnia 2012 roku (sobota) w godzinach
od 10.00 do 13.00

W programie:
• Microsoft Day – Szkoła Nowych Technologii – warsztaty,
• prezentacja klas gimnazjalnych z innowacjami pedagogicznymi,
• zajęcia w pracowniach specjalistycznych,
• szkolenie dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
• występy artystyczne uczniów i wiele innych atrakcji.

Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzamy nowy zawód TECHNIK ENERGETYK

Oferta

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2012/2013

TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNE

 Zawód 
- technik elektryk (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

- montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
- lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
- oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
- montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
- dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

NOWOŚĆ!!!
- technik energetyk (przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
- wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
- wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
- nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.
- Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu
 

Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole)
- 2 zdjęcia

 images

 

 

670 latbyd

el12