• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

Gimnazjalisto!
Zespół Szkół nr 12
im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy
ogłasza


VII Bydgoski Konkurs  „My Little Comic Book
- ”The Door to the Future” -
na najlepszy komiks napisany w języku angielskim pod tytułem
„Drzwi do przyszłości”
konkurs pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Regulamin:
I. Celem konkursu jest popularyzacja znajomości języka angielskiego wśród młodzieży na poziomie komunikacji, a w szczególności:
1. rozwijanie umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem zdolności pisania oraz zastosowania prawidłowych zasad ortografii i gramatyki jak również bogatego zasobu słownictwa w tekście pisanym;
2. doskonalenie umiejętności porozumienia się w języku angielskim;
3. rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni językowej w celu prawidłowego komunikowania się (prawidłowe rozpoznawanie sytuacji językowej na podstawie rysunku);
4. kształcenie zdolności plastycznych i informatycznych (stosowanie różnych technik plastycznych, np.: rysowanie, malowanie, szkic, itd., umiejętność zastosowania komputerowych programów graficznych typu CorelDRAW lub Photo-Paint).
II. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów gminy Bydgoszcz.
III. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I  – oceny nadesłanych komiksów:
II – rozwiązania zadania komiksowego (uzupełnienie pustych chmurek odpowiednimi dialogami w języku angielskim tak, aby zaszedł prawidłowy proces komunikacji między bohaterami komiksu) oraz testu leksykalno-gramatycznego.
IV. Ramowy plan działania:
1. Nadesłanie przez nauczyciela przygotowującego ucznia
do konkursu ( lub dostarczenia osobiście) prac w postaci komiksu w języku angielskim wykonanych samodzielnie przez uczniów
w terminie do 22.11.2012.
2. Komiks musi spełniać następujące warunki:
- zawiera stronę tytułową,
- zawiera od 2 do 4 stron właściwej treści komiksu,
- format A-4,
- składa się z liczby od 4 do 8 okienek rysunkowo-tekstowych na każdej ze  stron,
- treść napisana w języku angielskim.

Adres organizatora konkursu:
Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12
im. Jana III Sobieskiego,
ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz
Dopisek na kopercie:
VII Bydgoski Konkurs „My Little Comic Book”

Opis pracy:
- tytuł komiksu w języku angielskim zgodny tematycznie z ogólnym tytułem konkursu,
- pełna nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
- imię i nazwisko ucznia,
- klasa,
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu (w celu szybszego przekazywania informacji proszę o adres mailowy nauczyciela).
3. Przeprowadzenie I etapu konkursu w dniu 23.11.2012. Ocena przez jury wartości językowych oraz plastycznych prac. Wybór dwudziestu najlepszych komiksów i zakwalifikowanie ich autorów do II etapu.
4. Poinformowanie zwycięzców o zakwalifikowaniu się do II etapu w terminie do 30.11.2012.
5. Przeprowadzenie II etapu konkursu w dniu 12.12.2012 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy.
6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w dniu 12.12.2012.

V. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu przeprowadzenia I i II etapu konkursu, o czym zobowiązuję się poinformować nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu droga mailową lub telefoniczną.

VI. Organizator przechowuje prace konkursowe przez rok czasu
od rozstrzygnięcia danej edycji konkursu. Po upływie tego terminu prace ulegają kasacji. Uczestnik konkursu ma prawo odzyskania swojej pracy konkursowej po uprzednim podpisaniu odpowiednich oświadczeń.

VII. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania oryginałów
lub fotokopii prac konkursowych w celach promocyjnych.

organizator konkursu    
mgr Kamila Erdmańska                
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 images

 

 

670 latbyd

el12