• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

28.09. 2018 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego zostanie podpisana umowa patronacka pomiędzy PATRONAMI: ENEA S.A.,ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Serwis Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Pomiary Sp. z o.o. a Technikum Elektryczno-Energetycznym reprezentowanym przez Dyrektora ZS nr 12 Panią Wiesławę Sragę.

Celem pieczy patronackiej jest wsparcie Szkoły w procesie kształcenia zawodowego jej uczniów. Podczas wycieczek dydaktycznych uczniowie poznają technologie i procesy funkcjonujące na terenie infrastruktury należącej do Patronów. Będą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach o tematyce związanej z rynkiem pracy prowadzonych przez trenerów wyznaczonych przez Patronów.

Szkoła będzie udostępniać swoje sale i pracownie zawodowe na potrzeby wspólnie podejmowanych działań. Przeprowadzi we współpracy z Patronami skierowaną do uczniów, rodziców oraz nauczycieli kampanię informacyjną dotyczącą zasad funkcjonowania oraz celów pieczy patronackiej, a także działalności Patronów.


Norma PRO

Partnerzy:

 images

 

 

el12

670 latbyd

novatica pion k