• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Zespół Szkół nr 12, im Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy
Zaprasza wszystkich bydgoskich gimnazjalistów do udziału
w IX Bydgoskim Konkursie 
”My Little Comic Book” - ”The secret tree...”
na najlepszy komiks napisany w języku angielskim
pod tytułem „Tajemnicze drzewo…”

Czekamy na Wasze komiksy!!!Organizatorzy konkursu:
p. Kamila Erdmańska
p. Joanna Kin

 


 

IX Bydgoski Konkurs  „My Little Comic Book”
- ”The secret tree...”
na najlepszy komiks napisany w języku angielskim
pod tytułem „Tajemnicze drzewo…”

 

I.    Celem konkursu jest popularyzacja znajomości języka angielskiego wśród młodzieży
na poziomie komunikacji, a w szczególności:

1.    rozwijanie umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem zdolności pisania oraz zastosowania prawidłowych zasad ortografii i gramatyki jak również bogatego zasobu słownictwa w tekście pisanym;
2.    doskonalenie umiejętności porozumienia się w języku angielskim;
3.    rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni językowej w celu prawidłowego komunikowania się;
4.    kształcenie zdolności plastycznych i informatycznych (stosowanie różnych technik plastycznych, np.: rysowanie, malowanie, szkic, itd., umiejętność zastosowania komputerowych programów graficznych typu CorelDRAW  lub Photo-Paint).

II.    Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów gminy Bydgoszcz.
III.   Konkurs składa się z dwóch etapów:
        I  –  oceny nadesłanych komiksów:
       II – rozwiązania testu leksykalno-gramatycznego sprawdzającego znajomość środków
        i funkcji językowych.

IV.    Ramowy plan działania:
       1.    Nadesłanie przez nauczyciela przygotowującego ucznia  do konkursu  (lub dostarczenia osobiście) prac w postaci komiksu w języku angielskim lub niemieckim wykonanych samodzielnie przez uczniów  w terminie do 16.12.2014.

        2.    Komiks musi spełniać następujące warunki:
        -  zawiera stronę tytułową,
        -  zawiera od 2 do 4 stron właściwej treści komiksu,
        -  format A-4,
        -  składa się z liczby od 4 do 8 okienek rysunkowo-tekstowych na każdej ze  stron,
        -  treść napisana w języku angielskim,
        -  musi być wykonany samodzielnie przez jednego ucznia.

Adres organizatora konkursu:
Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12
im. Jana III Sobieskiego,
ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz
Dopisek na kopercie:
IX Bydgoski Konkurs „My Little Comic Book”
p. Kamila Erdmańska


Opis pracy:

-  tytuł komiksu w języku angielskim zgodny tematycznie z ogólnym tytułem konkursu,
-  pełna nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza,
-  imię i nazwisko ucznia,
-  klasa,
-  imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
(w celu szybszego przekazywania informacji prosimy o adres mailowy nauczyciela)

     3.    Przeprowadzenie I etapu konkursu w dniu 09.01.2015. Ocena przez jury wartości językowych oraz plastycznych prac. Wybór  20  najlepszych komiksów  i zakwalifikowanie ich autorów 
do II etapu.


      4.    Poinformowanie zwycięzców o zakwalifikowaniu się do II etapu w terminie do 16.01.2015.


      5.    Przeprowadzenie II etapu konkursu (test leksykalno-gramatyczny) w dniu 23.01.2015
w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy.


      6.    Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w dniu 23.01.2015.

V.    Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu przeprowadzenia
I i II etapu konkursu, o czym zobowiązuję się poinformować nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu droga mailową lub telefoniczną.

VI.   Organizator przechowuje prace konkursowe przez rok od rozstrzygnięcia danej edycji konkursu. Po upływie tego terminu prace ulegają kasacji. Uczestnik konkursu ma prawo odzyskania swojej pracy konkursowej po uprzednim podpisaniu odpowiednich oświadczeń.

VII.   Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania oryginałów lub fotokopii prac konkursowych w celach promocyjnych.

VIII.  Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz publikacji zdjęć  (z finału) i prac uczestników konkursu na stronie internetowej ZS nr 12 i zaakceptowaniem regulaminu konkursu.organizatorzy konkursu   
mgr Kamila Erdmańska           
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Joanna Kin   

 images

 

 

el12

670 latbyd