• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

 

Drzwi otwarte 20 kwietnia 2024 r.
9.00-13.00
Bydgoszcz ul. Stawowa 41

 

plakatA5 2024v3

Uczniowie klas: 4Ta, 4Tbc, 3Ta i 3Tbc Technikum Elektryczno-Energetycznego wraz z opiekunami: p. Beatą Makowiecką, p. Maciejem Cierzniewskim i p. Adamem Mazurkiewiczem 10. 10. 2021 r. punktualnie o 11.00 wyruszyli na Lotnisko Chopina w Warszawie w celu udania się do Lizbony na staż zawodowy.
Praktyki w Portugalii uczniowie odbędą dzięku uczestnictwu w projekcie Przyszłością Europy dobry fachowiec, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
Stażyści w Lizbonie będą przebywać do 23. 10. 2021 r. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności w firmach CEFIM i CINEL przyszli technicy elektrycy, technicy energetycy oraz technicy chłodnictwa i klimatyzacji wezmą udział w interesującycm programie kulturowym, nawiążą kontakty z rówieśnikami z całej Europy i będą komunikować się w języku angielskim.
Grupę żegnały Pani Dyrektor Wiesława Sraga, Pani Wicedyrektor Izabela Macko i koordynator projektu Pani Ewelina Lewicka.

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5164041070277516/5164040056944284/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5165485796799710/5165471113467845/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zselek/photos/pcb.5169800849701538/5169794906368799/?type=3&theater


 images

 

 

670 latbyd

el12