• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

evsw bar blue pl 01

       Rok szkolny 2019-2020 rozpoczną równolegle pierwsi absolwenci VIII klas szkół podstawowych oraz ostatni absolwenci gimnazjów. Ci pierwsi będą kontynuować naukę w 4-letnich liceach, 5-letnich technikach lub szkołach branżowych, ci drudzy w 3-letnich liceach, 4 - letnich technikach lub szkołach branżowych. Poza tym w 8-letnich szkołach podstawowych, zgodnie z ramowym planem nauczania, prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego.

        W związku z powyższym pojawiła się potrzeba zorganizowania forum dla nauczycieli prowadzących doradztwo zawodowe, którzy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także spotkania z ekspertami z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Naprzeciw zapotrzebowaniu wyszedł Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy, organizując konferencję Kształcenie zawodowe ku przyszłości dla doradców zawodowych lokalnych szkół podstawowych i gimnazjów. Dodatkowym celem, który przyświecał organizatorom była też promocja kształcenia zawodowego, jako że spotkanie zaplanowane zostało w ramach III Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowanego przez Komisję Europejską.

          27 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 12 rozpoczęła się konferencja, którą tradycyjnie otworzyła p. Dyrektor Wiesława Sraga. Wzięło w niej udział 28 doradców zawodowych  z 20 szkół podstawowych i gimnazjów. Pierwszym prelegentem była p. Iwona Andrzejewska – starszy wizytator w K-PKO, która przedstawiła zebranym prezentację pt. Kształcenie zawodowe w dobie reformy edukacji. Następnie wystąpiła p. Joanna Serafinowicz – pedagog i doradca zawodowy w PP-P nr 1 z prelekcją nt. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w kształceniu zawodowym. Po krótkiej przewie, w czasie której uczestnicy spotkania mieli okazję na indywidualne rozmowy z ekspertami, p. Maciej Cierzniewski – kierownik kształcenia praktycznego w ZS nr 12 przedstawił ofertę kształcenia w Technikum Elektryczno-Energetycznym oraz Branżowej Szkole I Stopnia Elektrycznej nr 2. ELEKTRYK od roku szkolnego 2019-2020 będzie kształcić w zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych oraz elektryk i elektromechanik. Na zakończenie konferencji doradcy wzięli udział w warsztatach w pracowniach zawodowych, które poprowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych.
         O godz. 13.30 p. wicedyrektor Izabela Macko pożegnała przybyłych gości, którzy opuszczali gościnne progi ZS nr 12, nie szczędząc podziękowań dla organizatorów przedsięwzięcia: p. Aleksandry Nowickiej – koordynatora Komisji Promocji, p. Katarzyny Majewskiej – opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz p. Eweliny Lewickiej – opiekuna Szkolnego Wolontariatu.

#EUVocationalSkills#DiscoverYourTalent

etuz k02  etuz k03 
etuz k01  etuz k04 etuz k05 

 

 

 

 


Norma PRO

Partnerzy:

energomiar
megazec
pge_giek_zec_bydgoszcz_pion_rgb
famor
logo_operator
akademia-el12
Norma_PRO
tf_kable
atelbud_logo4
elmontaz_bg_logo_czerwone
wzl-now
kpec_logo
logo_dka_pl
logo_jurex
pesa_logo
pse_polnoc
logo_bmt_corel
megapol
margott

 images

 

 

el12

670 latbyd

novatica pion k