• baner podstawowy
  • elektryk
  • energetyk
  • sukces
  • chlodnictwo
  • technika
  • dzwigowy
  • branzowa

W niedzielę 28.08.2016 o godzinie 8.00 wyjechała pierwsza 10-osobowa grupa uczestników projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" – „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Na miejscu zbiórki stawili się wszyscy uczestnicy wraz z opiekunem panem Piotrem Laskowskim. Pani wice dyrektor Izabela Macko i koordynator Kamila Erdmańska przyszły pożegnać grupę.
Uczniowie spędzą dwa tygodnie w miejscowości Schkeuditz koło Lipska w Niemczech i będą rozwijać umiejętności m.in. z zastosowania i programowania sterowników PLC. Bieżące informacje o ich postępach i wrażeniach z pobytu będą umieszczane na profilu FB „Elektryk InLeipzig” oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce Projekty UE – projekt PO WER. Zachęcamy społeczność szkolną, a zwłaszcza uczniów obecnych klas trzecich Technikum Elektryczno-Energetycznego do śledzenia losów stażystów. Rekrutacja na kolejne wyjazdy jeszcze przed wami.

FOTA53271


 images

 

 

670 latbyd

el12