• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

„Od ucznia do fachowca – europejska droga do kariery”
(nr umowy  ESF01-2013-1-PL1-LEO01- 37032)

Projekt zakłada wysłanie trzech 15-osobowych grup uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego z Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy na 3-tygodniowe praktyki zawodowe organizowane przez firmę Vitalis GmbH - instytucję goszczącą.

Przewiduje się trzy terminy praktyk zawodowych:

- dla grupy 1 - 02.02.2014 - 23.02.2014,
- dla grupy 2 - 15.06.2014 - 06.07.2014,
- dla grupy 3 - 23.08.2014 - 14.09.2014.

Praktyki będą odbywały się w warsztatach przygotowanych na miejscu pobytu w Schkeuditz, Gut-Wehlitz koło Lipska. Głównym celem praktyk zagranicznych jest stworzenie uczniom możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu nowoczesnych instalacji elektrycznych, w skład których wchodzą systemy automatyki zwiększające ich funkcjonalność. Uczestnicy projektu przyswoją wiedzę na temat: zastosowania sterowników w automatyce inteligentnych domów, posługiwania się nowoczesnym sprzętem, zapoznania się ze strukturą i organizacją pracy firm i zakładów branży elektrycznej wykorzystujących automatykę w swojej działalności, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznania się z systemem nauki zawodu kraju goszczącego, podniesienia kompetencji językowych z języka angielskiego i niemieckiego. Nabyte przez uczestników nowe kwalifikacje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Podczas wyjazdu beneficjenci będą mieli szansę spotkać się i nawiązać kontakty z młodzieżą z różnych krajów Unii Europejskiej, np. Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii czy Grecji, a przede wszystkim z miejscową młodzieżą niemiecką. Zagraniczna praktyka uczniów Technikum Elektryczno-Energetycznego z Bydgoszczy odpowiada potrzebom rozwoju kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, promuje szkołę i motywuje uczniów do nauki zawodu a w dalszej perspektywie może pozytywnie wpłynąć na lokalny rynek pracy. Obecnie obserwuje się tendencje wielu firm do unowocześniania poprzez wprowadzanie systemów automatycznych, co ma służyć kontroli i poprawie jakości produkowanych towarów lub oferowanych usług. Również coraz więcej rodzin dbających o wygodę i bezpieczeństwo decyduje się na zakładanie inteligentnych systemów we własnych domach i mieszkaniach. Automatyka to nieunikniona przyszłość dlatego już dziś należy kształcić specjalistów w tej dziedzinie. Proponowana praktyka zawodowa odpowiada  potrzebom pracodawców, co potwierdza firma ELTEKO (bydgoska firma działająca w zakresie automatyki przemysłowej). Przygotuje również beneficjentów do otwierania własnych firm czy małych przedsiębiorstw w przyszłości.


opracowała: Kamila Erdmańska

Ankieta rekrutacyjna


 images

 

 

el12

670 latbyd