• baner podstawowy
 • elektryk
 • energetyk
 • sukces
 • chlodnictwo
 • technika
 • dzwigowy
 • branzowa

Wymiar praktyk wynosi 4 tygodnie (160 godzin). Staże/praktyki organizowane będą w okresie wakacji letnich (prawdopodobnie lipiec). 

Za uczestnictwo w stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1.600 zł.

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie/uczennice Technikum Elektryczno-Energetycznym w następujących zawodach:

 • technik elektryk (4 uczniów*),
 • technik energetyk (3 uczniów*),
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji (3 uczniów*).

* - liczba miejsc może zostać zwiększona przez Urząd Miasta

Wybór uczestników/uczestniczek projektu:

Kryteria formalne:

 1. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy.
 2. Uczestnik/uczestniczka nie brał udziału w projekcie w poprzednich latach
 3. W chwili rozpoczęcia udziału w szkoleniu mają ukończone 17 lat 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu w terminie do 29.04.2022 r.

Koordynator projektu:  Robert Krajnik

Pliki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz zgłoszeniowy

info


 images

 

 

670 latbyd

el12