• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Wł. Krukowskiego ogłasza VII edycję konkursu fotograficznego „Człowiek – Elektryczność”.

Celem konkursu jest ukazanie (w formie fotografii) relacji pomiędzy współczesnym społeczeństwem, człowiekiem a szeroko pojętą dziedziną techniki związanej z elektryką, poruszającej aspekty postępu technologicznego, współistnienia przemysłu i środowiska naturalnego, życia ludzkiego w dobie postępu technologicznego, historii i rozwoju elektryczności.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- akceptacja i przestrzeganie warunków Regulaminu Konkursu,

- dostarczenie prac konkursowych wraz wypełnioną Kartą Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej Oddziału Radomskiego SEP www.sep.radom.pl.

Termin składania prac upływa 3.10.2020 r. wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16.10.2020 r.

Powołana przez Organizatorów kompetentna Komisja Konkursowa oceni przesłane prace fotograficzne i przyzna nagrody.

Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane nieodpłatnie przez Oddział Radomski SEP do celów statutowych, a przede wszystkim w wydawanym coroczne przez Oddział Radomski Kalendarzu, zawsze z podaniem nazwiska autora.

Po zakończeniu konkursu prace będą prezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na wystawie pokonkursowej.

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich fotografujących.

Regulamin konkursu 2020

Karta zgłoszeniowa konkursu

FOTOGRAF

Fotografia Marka Bednarza - laureata konkursu 2019


 images

 

 

670 latbyd

el12