• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Gimnazjum nr 35
przy Zespole Szkół nr 12,
im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy

serdecznie zaprasza uczniów bydgoskich gimnazjów
do udziału
w

X Bydgoskim Konkursie
”My Little Comic Book” – ”Great News”
- na najlepszy komiks napisany w j
ęzyku angielskim.

 

angielski

 

 REGULAMIN

X Bydgoski Konkurs „My Little Comic Book” - ”Great News”
 na najlepszy komiks napisany w języku angielskim

I. Celem konkursu jest popularyzacja znajomości języka angielskiego wśród młodzieży, a w szczególności:
1. rozwijanie umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem zdolności pisania oraz zastosowania prawidłowych zasad ortografii i gramatyki jak również bogatego zasobu słownictwa w tekście pisanym;
2. doskonalenie umiejętności porozumienia się w języku angielskim;
3. rozwijanie i wykorzystywanie wyobraźni językowej w celu prawidłowego komunikowania się;
4. kształcenie zdolności plastycznych i informatycznych (stosowanie różnych technik plastycznych, np.: rysowanie, malowanie, szkic, itd., umiejętność zastosowania komputerowych programów graficznych typu CorelDRAW lub Photo-Paint).

II. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów gminy Bydgoszcz.

III. Ramowy plan działania:
1. Dnia 11 stycznia 2016 o godzinie 14.00 w szkole macierzystej uczestnicy rozwiązują test leksykalno – gramatyczny z języka angielskiego (załącznik nr 2) . Warunkiem uczestnictwa w teście jest przyniesienie ze sobą uzupełnionego załącznika nr 1.
2. Załącznik nr 1 to przykładowa strona komiksu, którą uczestnik konkursu musi uzupełnić tekstami w języku angielskim i rysunkami (lub zdjęciami, obrazkami, itp.) według własnego pomysłu uwzględniając temat tegorocznej edycji konkursu: ”Great News”. Załącznik nr 1 musi zostać dołączony do testu uczestnika (załącznik nr 2).
3. Załącznik nr 2 to test leksykalno – gramatyczny z języka angielskiego + karta odpowiedzi.
4. Załącznik nr 3 – tylko dla nauczyciela – klucz rozwiązań. Nauczyciel prowadzący sprawdza tylko Załącznik nr 2 (kartę odpowiedzi do testu).
5. Zestaw uczestnika – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 wraz z kartą odpowiedzi musi zostać odpowiednio opisany, spakowany w koszulkę biurową i odesłany na niżej wymieniony adres w terminie do 05.02.2016.
6. Ocenie jury w Zespole Szkół nr 12 podlega załącznik nr 1 i załącznik nr 2 (karta odpowiedzi). Punkty z obu załączników są sumowane. Wyniki konkursu zostaną rozesłane do szkół w terminie do 15 02.2016. Informacja o uroczystym rozdaniu nagród dla najlepszych uczestników konkursu zostanie przesłana na podany adres mailowy w odpowiednim terminie.
7. Strona Komiksu musi spełniać następujące warunki:
- zawiera w tekście słowa „great news”,
- zawiera od 6 do 9 okienek (uczestnik może zwiększyć ilość okienek dzieląc większe pola),
- format A-4,
- zawiera od 5 do 10 dymków z tekstem w języku angielskim (uczestnik może zwiększyć ilość dymków),
- musi być wykonany samodzielnie przez jednego ucznia.

Adres organizatora konkursu: Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego, ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz
Dopisek na kopercie:
X Bydgoski Konkurs „My Little Comic Book”
„Great News”
p. Kamila Erdmańska
Opis zestawu pracy uczestnika:
- pełna nazwa i adres szkoły (email do sekretariatu), do której uczeń uczęszcza,
- imię i nazwisko ucznia,
- klasa,
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
(w celu szybszego przekazywania informacji prosimy o adres mailowy nauczyciela)

IV. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminów przeprowadzenia konkursu (np. z przyczyn losowych), o czym zobowiązuję się poinformować nauczyciela przygotowującego uczestnika konkursu droga mailową lub telefoniczną.

V. Organizator przechowuje prace konkursowe przez rok od rozstrzygnięcia danej edycji konkursu.

VI. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania oryginałów lub fotokopii prac konkursowych w celach promocyjnych.

VII. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz publikacji zdjęć (z rozdania nagród) i prac uczestników konkursu na stronie internetowej ZS nr 12 i zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

organizatorzy konkursu
mgr Kamila Erdmańska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Joanna Kin


 images

 

 

el12

670 latbyd